Internationell svarskupong

Svarskuponger är ett utmärkt sätt att få mottagaren att skriva till dig! De är populära exempelvis bland brevvänner.

En avsändare som skickar ett brev till utlandet kan betala portot för svarsbrevet på mottagarens vägnar. En svarskupong som köpts i Finland löses in i alla länder mot frimärken eller helsaker. De motsvarande brevportot för den lägsta utrikes viktklassen. En svarskupong som löses in i Finland byts mot frimärken motsvarande 2,05 euro.

Svarskupongen är alltid godkänd av Världpostföreningen (UPU) och har samma utseende i alla länder. Giltighetstiden står tryckt på svarskupongen.

Internationell svarskupong