Placering av postlådor

Placering och installering av en ny postlåda

Kontakta Postis kundtjänst före placeringen av postlådan. Postis lokala företrädare tar därefter kontakt med dig och berättar var postlådan för adressen i fråga ska placeras. Posti fastställer postlådans placering i enlighet med postlagen och Transport- och kommunikationsverket Traficoms bestämmelse. Postlådan ska placeras på den plats som Posti fastställer.

Småhusens postlådor placeras i första hand i enhetliga grupper. Postlådorna i en grupp ska placeras i nummerordning med det lägsta numret längst till höger.

På gatuområden eller allmänna vägar i tätorter ska postlådor eller lådgrupper placeras minst 50 cm från trottoarkanten eller körbanans vägren.

I glesbygd ska postlådor eller lådgrupper placeras 50–70 cm från vägrenens eller vägbreddningens yttre kant, i vägens tvärriktning och cirka en meter från körbanans kant. Om vägrenarna är mycket branta eller om en breddning av vägen gjorts för postlådorna, kan lådorna placeras närmare vägen. Postlådans eller lådgruppställningens ben ska grävas ned till ett djup på minst 40 cm och stödjas ordentligt. Den rekommenderade höjden på postlådans öppning är 100 cm från marken.