Obeställbart paket

Med denna blankett kan du uppge leveransadress för Postis obeställbara paket, när du har fått information om ett obeställbart paket.

Välj kundtyp

Anmälaren är *
Med försändelsekod avses den specificerande koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer.

Uppgifter

Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
Skicka in formuläret

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.