Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Närpostlåda

Med tjänsten Närpostlåda till hemadressen får du din dagspost närmare dig själv: vi delar till exempel ut posten till dörren. Om du däremot vill ha posten närmare sin sommarstuga, beställ tjänsten Närpostlåda till stuga.

Närpostlåda till hemadressen

 • När du vill att din post delas ut närmare ditt hem, beställ tjänsten Närpostlåda till hemadressen.

 • Tjänsten omfattar utdelning av dagspost närmare ditt hem.

 • Tjänstens prissättning utgår från öppningsavgiften och antalet metrar som utdelaren går (avvikelse från utdelningsrutten).

 • Tjänsten är kostnadsbelagd, se prislista och produktvillkor

 • Med tjänsten Närpostlåda kan du styra utdelningen av dagspost. Dagstidningar som delas ut i tidigutdelningen utdelas inte utan separat avtal till en Närpostlåda.

 • Varje lösning avtalas separat med kunden. Vi prissätter tjänsten från fall till fall efter längden på postutdelarens avvikelse från den normala rutten.

 • Tjänsten kan gälla en enstaka postmottagare som bor i ett egnahemshus eller ett bostadsbolag eller bostadsbolagets alla postmottagare.

 • Om du vill ingå ett gemensamt tjänsteavtal för hela husbolaget, se närmare information på våra företagssidor om beställning av tjänsten Närpostlåda till bostadsbolag.

Närpostlåda till stugan

 • Om du vill få din post närmare adressen till din stuga, beställ tjänsten Närpostlåda till stugan.

 • Kom ihåg att samtidigt beställa Tidsbestämd eftersändning så att posten som anländer till din hemadress styrs till stugan. Läs mer här.

 • Prissättningen av tjänsten baserar sig på att utdelaren måste stanna en extra gång eller en ruttavvikelse. Tjänsten är tillgänglig för en avvikelse på högst två kilometer från den ordinarie postutdelningsrutten. Priset består av en öppningsavgift och priset för tjänsten.

 • Du kommer väl ihåg när du beställer tjänsten Närpostlåda till stugan att du även samtidigt måste beställa post, så att du kan eftersända den post som adresseras till din hemadress vidare till din semesteradress.

 • Även om du bara eftersänder en dagstidning till din semesteradress, beställ tjänsten Närpostlåda till stugan, om postlådan har placerats på en avvikande plats.

Tidigutdelningstidning till hem

Med utdelning av tidning får du tidningar som delas ut i Postens tidigutdelning till ett ställe som avviker från den adress som anges i prenumerationen. Tidningen delas ut till en plats som avtalas med kunden, som är antingen tidningens prenumerationsadress eller ligger nära den. Tjänsteavtalet kan ingås med en enskild postmottagare eller ett husbolag så att det gäller alla postmottagare i husbolaget.