Kontaktuppgifter och deras utlämning

  • Posti kan uppdatera din adress i de organisationers register där din adress redan finns

  • Det är möjligt att förbjuda utlämnande av uppgifter i samband med tjänster för kontroll och korrigering av adress

  • Om du vill förhindra att dina uppgifter lämnas ut till andra aktörer i samband med adressändring, kan du förbjuda utlämnande. Om du förbjuder utlämnande ska du komma ihåg att meddela din nya adress separat till alla avsändare.

  • Förbud mot utlämnande kan också upprättas med ett fritt formulerat skriftligt meddelande som skickas till adressen Posti Ab, PB 777, 00011 Posti.

  • Upprätta ett förbud mot utlämnande så här: Logga in i adressändringstjänsten > ”Kontaktuppgifter och deras utlämning” > Adressuppdateringstjänst ”Nej”

  • Som inloggad i tjänsten kan man dessutom lämna en begäran om kontroll av personuppgifterna och återkalla sitt samtycke gällande marknadsföring.

  • Om du helt vill förbjuda direktmarknadsföring, meddela om förbudet direkt till företaget eller till Suomen Asiakkuusmarkkinointiliittos förbudsregister

  • Mer information finns i Postis dataskyddsregister.

Posti kan uppdatera din adress i de organisationers register där din adress redan finns: