Flyttskydd och Lätt flyttskydd – välj det lämpligaste alternativet

Med flyttskydd ser du till att ingen annan kan göra en flyttanmälan för dig, exempelvis i situationer där dina personuppgifter har hamnat i fel händer. Det är viktigt att göra en skyddsanmälan genast, om du misstänker att dina uppgifter har stulits.

Lätt flyttskydd förhindrar att flyttanmälan görs med pappersblankett, men tillåter en elektronisk adressändring. Lätt flyttskydd är på sin plats om dina personuppgifter har stulits. En elektronisk flyttanmälan kräver alltid inloggning och säker identifiering med bankkoder, och kan inte göras bara med stulna personuppgifter.

Flyttskydd förhindrar flyttanmälan både med pappersblankett och elektroniskt. Begär flyttskydd om både dina personuppgifter och dina bankkoder eller andra uppgifter för säker identifiering har stulits. Du får alltid en bekräftelse på flyttskyddet. En flyttanmälan kan inte träda i kraft innan flyttskyddet sagts upp.

Har dina personuppgifter blivit stulna?

Lätt flyttskydd förhindrar flyttanmälningar med pappersblankett. När skyddet är i kraft kan adressändringar endast göras elektroniskt i tjänsten OmaPosti eller med säker identifiering på webbplatsen flyttanmalan.fi. Flyttanmälningar som gjorts med pappersblankett går inte igenom. Skyddet påverkar inte leveransadressen för paket, och du kan säga upp det via OmaPosti eller genom att logga in på Postis webbplats.

Du kan aktivera Lätt flyttskydd via nätet eller i OmaPosti. Det träder i kraft genast.

På nätet Logga in här > Välj: Kontaktuppgifter och deras utlämning > Lätt flyttskydd > Välj On ELLER I OmaPosti-appen Välj Flyttanmälan > Kontaktuppgifter och deras utlämning > Lätt flyttskydd > Välj On

Har dina person- och identifieringsuppgifter blivit stulna?

Med flyttskydd förhindrar du helt att din adress ändras via tjänsten flyttanmalan.fi, i OmaPosti eller med pappersblankett. Så länge skyddet är i kraft går det inte heller att avbryta utdelningen. Det lönar sig att aktivera flyttskydd om både dina personuppgifter och dina bankkoder eller andra uppgifter för säker identifiering (mobilcertifikat, identitetskort eller Postis engångskod) har blivit stulna. Flyttskyddet påverkar inte leveransadressen för paket. Du kan begära och säga upp flyttskydd via webbplatsen eller per post. En flyttanmälan kan inte träda i kraft innan flyttskyddet sagts upp och vi har kontaktat dig.

Gör begäran om flyttskydd via nätet Logga in här > Välj: Mina uppgifter> Ta kontakt med kundtjänsten> Flyttskydd, Feedback om Poststyrningstjänst eller Närpostlåda.

Välj ”Jag vill ta Postis flyttskydd i bruk” och ange ditt telefonnummer. Du får en personlig bekräftelse när flyttskyddet är i kraft. Varje person som är över 15 år måste begära flyttskydd själv.

Om du begär flyttskydd för ett barn under 15 år, ange barnets namn, vårdnadshavarnas namn och allas telefonnummer i fältet för tilläggsuppgifter. Vi behöver också dokument som styrker vem som är barnets vårdnadshavare eller båda föräldrarnas underskrifter. Gör begäran om flyttskydd per post Begäran om flyttskydd kan vara fritt formulerad, men av den ska framgå: • Begäran om flyttskydd • Personbeteckning och namn • Telefonnummer • Underskrift Skicka brevet till adressen: Posti Ab Adresstjänster "Flyttskydd" PB 777 00011 POSTI

Uppsägning av flyttskydd

Du kan säga upp flyttskyddet genom att logga in på Postis webbplats och skicka begäran via responsblanketten på sidan Mina uppgifter. Du kan också säga upp flyttskyddet med ett fritt formulerat brev, som skickas till samma adress som begäran om flyttskydd. Om du säger upp ditt flyttskydd kontaktar vi dig alltid per telefon för att kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta.