Flyttning och adressändring

Ska du flytta permanent? Meddela oss om adressändringen så fort som möjligt så att din post genast anländer till rätt adress efter flytten. Du kan samtidigt meddela magistraten och dina uppgifter förmedlas automatiskt till flera andra organisationer.

  • Du kan göra flyttanmälan direkt på nätet med dina nätbankskoder eller Postis behörighetskod. Skapa koder så får du samtidigt tillgång till alla Postis tjänster.

  • Om du vill få din post tillfälligt till stugan eller avbryta utdelningen, läs mer om avbrytningen.

Med Posti Flyttposttjänst följer posten med i flytten

Flyttanmälan inkluderar en kostnadsfri flyttposttjänst för 30 dagar som gör att din dagspost styrs till din nya adress. Om du vill kan du köpa flyttposttjänsten för ett år, varpå årets all post som delas ut av Posti styrs till din nya adress, även om den skulle ha försetts med din gamla adress. Du kan också beställa tjänsten med ett blankett som du kan hämta från Postis servicepunkt.

Paketen följer med i flytten

Adressändringen styr inte dina paket, utan de levereras i enlighet med adressen på paketet. Du kan styra ditt paket till det uthämtningsställe du vill genom att välja Eget uthämtningsställe

Närmare information om flyttning och adressändring