Skip to main content
Meddelande

PAU:s strejker försenar en del av försändelserna. Läs mer Strejken gör posthanteringen och utdelningen långsammare. Vi kan tyvärr inte utreda gången av en enskild försändelse eller ett enskilt leveransparti i posthanteringen för närvarande.

Försändelseuppföljning

Följ upp försändelsens gång med Postis försändelseuppföljning.

Strejken gör posthanteringen och utdelningen långsammare. Under strejken kan vi tyvärr inte utreda gången av en enskild försändelse eller ett enskilt leveransparti.

Försändelsens gång kan följas upp med en försändelsekod i försändelseuppföljningen på Postis webbsidor samt i OmaPosti-appen. I mobilappen får du information om försändelsens gång med aviseringar. Du får en ankomstavi när leveransen kan avhämtas.

Endast försändelser med försändelsekod, såsom t.ex. paket och rekommenderade brev kan följas upp. Vanliga brevförsändelser har inte uppföljning och därför kan de inte lokaliseras. Kontrollera vid behov med adressaten om han eller hon har fått brevet.

Försändelseuppföljning har nya egenskaper

Med hjälp av Postens eget avhämtningsställe kan du välja var du hämtar paket.

Lägg till ett mobilnummer och få din ankomstmeddelande snabbare

Du får ett SMS-meddelande om att paketet har anlänt.