Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Ansök skadestånd

1
Skada

Lägg till uppgifter om skadan

Skada

FörsenadPaket
Skada *
Försändelseslag *
Försändelsekoden är ID-koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer.
Sändningsdag
Ersättning för skada *Beskriv den skada som orsakats så detaljerat som möjligt.
Ange det händelsenummer du fick om du tidigare har varit i kontakt med Posti i detta ärende.
Ersättningsspecifikation *Ange skadans omfattning så detaljerat som möjligt. Bifoga ett verifikat som anger värdet.
Ersättning 1
Bilagor Lägg till högst 3 bilagor. Maxstorleken för en bilaga är 2 MB.

    Välj fil eller dra filerna hit och släpp dem för att lägga till bilagor

    2
    Sökande

    Lägg till den sökandes uppgifter

    Sökande

    ,

    Försändelseslag
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
    Ange kontonumret i internationellt IBAN-format, exempelvis FI49 5000 9420 0287 30
    BIC-koden är bankens identifieringskod, för OP-kunder är den exempelvis OKOYFIHH
    3
    Avsändare

    Lägg till avsändarens uppgifter

    Avsändare

    ,
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
    4
    Adressat

    Lägg till adressatens uppgifter

    Adressat

    ,
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet