Skip to main content
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Ansök skadestånd

1
Skada

Lägg till uppgifter om skadan

Skada

FörsenadPaket
Skada *
Försändelseslag *
Försändelsekoden är ID-koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer.
Sändningsdag
Beskriv den skada som orsakats så detaljerat som möjligt.
Ange det händelsenummer du fick om du tidigare har varit i kontakt med Posti i detta ärende.
Ersättningsspecifikation *Ange skadans omfattning så detaljerat som möjligt. Bifoga ett verifikat som anger värdet.
Ersättning 1
Bilagor Lägg till högst 3 bilagor. Maxstorleken för en bilaga är 2 MB.

    Välj fil eller dra filerna hit och släpp dem för att lägga till bilagor

    2
    Sökande

    Lägg till den sökandes uppgifter

    Sökande

    ,

    Försändelseslag
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
    Ange kontonumret i internationellt IBAN-format, exempelvis FI49 5000 9420 0287 30
    BIC-koden är bankens identifieringskod, för OP-kunder är den exempelvis OKOYFIHH
    3
    Avsändare

    Lägg till avsändarens uppgifter

    Avsändare

    ,
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
    4
    Adressat

    Lägg till adressatens uppgifter

    Adressat

    ,
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet

    På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
    Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.