Ansök om skadeersättning

Ansvaret för transportören av en försändelse föreskrivs i lag (postlagen, bestämmelserna i Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal). Förutsättningen för skadeersättning är att vi kan konstatera att skadan har skett när försändelsen varit på vårt ansvar och att det har inträffat en konstaterad skada som ersätts enligt våra villkor. Observera också att det i regel är avsändaren som har rätt till ersättning. Läs mer om ersättningsgrunderna.

1
Skadad

Lägg till uppgifter om skadan

Vilken typ av skada är det fråga om?

Försändelsen är fördröjdPaket
Vilken typ av skada är det fråga om? *
Försändelseslag *
Försändelsekoden är ID-koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer.
Beskriv den skada som orsakats så detaljerat som möjligt.
0/32000
Ange här det händelsenummer du fick om du tidigare har varit i kontakt med oss i detta ärende.
Ersättningsspecifikation *Ange skadans omfattning så detaljerat som möjligt. Bifoga ett verifikat som anger värdet.
Ersättning 1

Välj fil eller dra hit filerna och släpp dem här för att lägga till bilagor

  2
  Sökande

  Lägg till den sökandes uppgifter

  Sökande

  ,

  3
  Avsändare

  Lägg till avsändarens uppgifter

  Avsändare

  ,
  4
  Adressat

  Lägg till adressatens uppgifter

  Adressat

  ,

  På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
  Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.