Ansök skadestånd

Ansvaret för transportören av en försändelse föreskrivs i lag (postlagen, bestämmelserna i Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal). Förutsättningen för skadestånd är att vi kan konstatera att skadan har skett när försändelsen varit på vårt ansvar. Ersättningsförfarandet omfattar föremålsskador, sändningskostnader delvis eller helt samt kostnader för förhindrande och utredning av skada (t.ex. reparationskostnad). Läs mer om ersättningsgrunderna.

1
Skada

Lägg till uppgifter om skadan

Skada

FörsenadPaket
Skada *
Försändelseslag *
Försändelsekoden är ID-koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer.
Sändningsdag
Beskriv den skada som orsakats så detaljerat som möjligt.
Ange här det händelsenummer du fick om du tidigare har varit i kontakt med oss i detta ärende.
Ersättningsspecifikation *Ange skadans omfattning så detaljerat som möjligt. Bifoga ett verifikat som anger värdet.
Ersättning 1
Bilagor Lägg till högst 3 bilagor. Maxstorleken för en bilaga är 2 MB. Tillåtna filtyper är: PDF, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, PNG, JPG, BMP, GIF, TXT och RTF. Du kan bifoga till exempel skadeanmälan, handelsfaktura, fraktsedel, innehållslista/packningslista, reparationsfaktura, inköpsfaktura eller bilder på skadan.

    Välj fil eller dra filerna hit och släpp dem för att lägga till bilagor

    2
    Sökande

    Lägg till den sökandes uppgifter

    Sökande

    ,

    3
    Avsändare

    Lägg till avsändarens uppgifter

    Avsändare

    ,
    4
    Adressat

    Lägg till adressatens uppgifter

    Adressat

    ,

    På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
    Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.