Ansök om skadeersättning

Ansvaret för transportören av en försändelse föreskrivs i lag (postlagen, bestämmelserna i Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal). Förutsättningen för skadeersättning är att vi kan konstatera att skadan har skett när försändelsen varit på vårt ansvar och att det har inträffat en konstaterad skada som ersätts enligt våra villkor. Observera också att det i regel är avsändaren som har rätt till ersättning. Läs mer om ersättningsgrunderna.

1
Skada

Lägg till uppgifter om skadan

Skada

FörsenadPaket
Skada *
Försändelseslag *
Försändelsekoden är ID-koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer.
Sändningsdag
Beskriv den skada som orsakats så detaljerat som möjligt.
0/32000
Ange här det händelsenummer du fick om du tidigare har varit i kontakt med oss i detta ärende.
Ersättningsspecifikation *Ange skadans omfattning så detaljerat som möjligt. Bifoga ett verifikat som anger värdet.
Ersättning 1
Bilagor Lägg till högst 3 bilagor. Maxstorleken för en bilaga är 10 MB. Tillåtna filtyper är: PDF, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, PNG, JPG, BMP, GIF, TXT och RTF. Du kan bifoga till exempel skadeanmälan, handelsfaktura, fraktsedel, innehållslista/packningslista, reparationsfaktura, inköpsfaktura eller bilder på skadan.

Välj fil eller dra hit filerna och släpp dem här för att lägga till bilagor

   2
   Sökande

   Lägg till den sökandes uppgifter

   Sökande

   ,

   3
   Avsändare

   Lägg till avsändarens uppgifter

   Avsändare

   ,
   4
   Adressat

   Lägg till adressatens uppgifter

   Adressat

   ,

   På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
   Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.