Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Skadad leverans

Med den här blanketten kan du anmäla skador på en försändelse som du har tagit emot. Vänligen kontakta också avsändaren.

1
Skada

Lägg till uppgifter om skadant

Skada

SkadaPaketti, ,

€0.00
Försändelseslag *
Med försändelsekod avses ID-koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer.
Sändningsdag
Ersättning för skada *Beskriv den skada som orsakats så detaljerat som möjligt.
Berätta hur försändelsen förpackas *Berätta hur försändelsen förpackas i detalj. T.ex. Försändelsen är förpackad i en kartong.
Bilagor Lägg till bilder på skadan och förpackningen. Lägg till högst 3 bilagor. Maxstorleken för en bilaga är 2 MB.

    Välj fil eller dra hit filerna och släpp dem här för att lägga till bilagor

    2
    Anmälare

    Anmälarens uppgifter

    Anmälare

    Anmälarens uppgifter

    Anmälaren är
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
    3
    Avsändare

    Lägg till avsändarens uppgifter

    Avsändare

    Lägg till avsändarens uppgifter

    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
    4
    Mottagare

    Lägg till adressatens uppgifter

    Mottagare

    Lägg till adressatens uppgifter

    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet

    På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
    Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.