Skip to main content
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Skadad leverans

Med den här blanketten kan du anmäla skador på en försändelse som du har tagit emot. Vänligen kontakta också avsändaren.

1
Skada

Lägg till uppgifter om skadant

Skada

SkadaPaketti, ,

€0.00
Försändelseslag *
Med försändelsekod avses ID-koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer.
Sändningsdag
Beskriv den skada som orsakats så detaljerat som möjligt.
Berätta hur försändelsen förpackas i detalj. T.ex. Försändelsen är förpackad i en kartong.
Bilagor Lägg till bilder på skadan och förpackningen. Lägg till högst 3 bilagor. Maxstorleken för en bilaga är 2 MB.

    Välj fil eller dra hit filerna och släpp dem här för att lägga till bilagor

    2
    Anmälare

    Anmälarens uppgifter

    Anmälare

    Anmälarens uppgifter

    Anmälaren är
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
    3
    Avsändare

    Lägg till avsändarens uppgifter

    Avsändare

    Lägg till avsändarens uppgifter

    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
    4
    Mottagare

    Lägg till adressatens uppgifter

    Mottagare

    Lägg till adressatens uppgifter

    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet

    På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
    Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.