Tillgänglighetsanpassade utdelningstjänster

Tillgänglighetsanpassade utdelningstjänster

Om du har fyllt 75 år eller har nedsatt rörelseförmåga har du rätt att få din post utdelad antingen till tomtens gräns i en postlåda som finns vid en infarts- eller gånganslutning eller till brevinkastet i din bostad. Vi tillhandahåller tjänsten på din permanenta adress. Den permanenta adressen är den primära, tills vidare gällande postadressen som är din faktiska huvudsakliga adress.

Förutsättningar för tillgång till tjänsten och mer information

Förutsättningen för den här tjänsten som heter specialutdelning är att alla postmottagare i hushållet är berättigade till tjänsten. Om du har nedsatt rörelseförmåga eller har fyllt 75 år och bor i ett gemensamt hushåll, men är återkommande ensam, vilket gör det betydligt svårare för dig att hämta din post, är du också berättigad till specialutdelning. Tjänsten gäller Postis grundutdelning, inte tidigutdelning av dagstidningar eller utdelning av paket. Det är alltid det lokala tidningsbolaget som ansvarar för tidigutdelningen av tidningar. Vi delar ut paketen efter det leveranssätt som valts för dem. Du får försändelsen till din dörr om du väljer hemleverans som leveranssätt.

Beställning, person över 75 år

Du kan beställa specialutdelningen för en person över 75 år genom att logga in på Postis tjänster eller fylla i blanketten på denna sida. När du loggar in på tjänsten, välj Närpostlåda > Närpostlåda till hemadressen och därefter välj Lagstadgad specialutdelning. Du kan också beställa tjänsten via vår kundtjänst.

Vi kontrollerar begäran vid det lokala utdelningskontoret, varefter vi lämnar en bekräftelse om att tjänsten inleds. Om alla postmottagare på adressen är över 75 år gamla räcker det med en enda tjänstebegäran.

Beställning, person med nedsatt rörelseförmåga

För att vi ska kunna konstatera en nedsatt rörelseförmåga som orsakas av någonting annat än av hög ålder ska du visa upp ett läkarutlåtande. Vänligen använd Postis avsedda mall för läkarintyg utan detaljer om ditt hälsotillstånd.

  1. Logga in och beställ specialutdelning för person med nedsatt rörelseförmåga. När du loggar in på tjänsten, välj Närpostlåda > Närpostlåda till hemadressen och därefter välj Lagstadgad specialutdelning. Du kan också beställa tjänsten via vår kundtjänst.

  2. Skriv ut Postis läkarutlåtande för postutdelning som grundar sig på nedsatt rörelseförmåga.

  3. Skicka läkarutlåtandet till Posti. Postadressen finns i slutet av läkarintygsmallen.

Då läkarutlåtandet som styrker din beställning har anlänt, träder tjänsten i kraft och du får en bekräftelse om detta. Om flera personer med nedsatt rörelseförmåga bor i samma hushåll ska varje person skicka ett eget läkarutlåtande till oss.

Beställningsblankett, person över 75 år

Beställarens uppgifter

Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet

Mottagarens uppgifter

Mer information

0/500
Skicka in formuläret

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.