Poste restante -tjänst

Om du behöver kunna ta emot post någon annanstans än på din hemadress ska du bekanta dig med Postis många olika tjänster. Normalt delas posten i Finland säkert och tillförlitligt ut till din hemadress.

En privatperson kan tillfälligt, till exempel under en resa, även använda en poste restante-adress. Företag kan inte använda denna adress.

Meddela :avsändarna som adress:

Ditt officiella för- och efternamn POSTE RESTANTE postnummer och postanstalt

Exempel:

Svea Svensson POSTE RESTANTE 33100 TAMMERFORS

Styrk din identitet när du avhämtar försändelser. Försändelserna returneras till avsändarna, om de inte har avhämtats inom 14 dagar eller om försändelsen inte är försedd med adressatens officiella för- och efternamn.

Adresserad försändelse styrs enligt postnummer till ett serviceställe för uthämtning. Använd inte adressen till Postis verksamhetsställe som adress Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan person att avhämta dina försändelser. Om du till exempel avhämtar hela familjens post på samma gång måste du ha fullmakt av alla.

  • Det finns inte information om försändelser till en poste restante-adress på något annat ställe än på verksamhetsstället i fråga. Man måste fråga om försändelserna på verksamhetsstället.

  • Poste restante-försändelser som har skickats till ett verksamhetsställe enligt postnummer skickas inte till ett annat serviceställe för uthämtning.

  • Att meddela en Poste restante-adress är avgiftsfritt.

  • Om du vill eftersända din post under en tidsbestämd period från en annan adress till Poste Restante är det fråga om Postis eftersändningstjänst. Läs mera om tjänsten.

Du kan göra en permanent adressändring för en poste restante-adress , eller en ändring från adressen. Från en poste restante-adress kan man inte för viss tid eftersända post till en annan adress, eftersom adressen är avsedd för tillfälligt bruk.

Uthämtningsställena för poste restante-försändelser har minskat på många orter.

Poste restante -serviceställen:

Helsingfors

00100 Helsingfors (posten hämtas from Sturegatan 21)

00510 Helsingfors (posten hämtas from Sturegatan 21

00880 Helsingfors (posten hämtas from Linnanrakentajantie 4)

Esbo 02100 Esbo Biskopsbron 11 (Iso Omena)

Vanda 01300 Vanda (Dickursby) Asematie 4

Lahtis 15100 Lahtis, Saksalankatu 4

Åbo 20100 Åbo, Offerkällsgata 2, 20250 Åbo

Pori 28100 Pori, Yrjönkatu 6

Tammerfors Poste Restante 33100, Tampere, Sellukatu 15, 33400 Tampere

Jyväskylä 40100 Jyväskylä, Vapaudenkatu 48

Kouvola 45100 Kouvola. Posten hämtas: Tervasharjunkatu 1, 45720 Kuusankoski

Mikkeli 50100 Mikkeli, Raatihuoneenkatu 12

Villmanstrand 53100 Villmanstrand, Posten hämtas: Harapaisentie 57

Vasa 65100 Vasa, Rosteninkatu 1

Kuopio 70100 Kuopio, Kauppakatu 40-42

Uleåborg 90100 Uleåborg, Tehtaankatu 5

Rovaniemi 96100 Rovaniemi, Pohjolankatu 13

Poste restante-tjänsten är inte tillgänglig på de övriga serviceställena i de ovan nämnda städerna.

Alla Poste restante-serviceställen är listade här.