Skip to main content
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Poste restante -tjänst

Om du behöver kunna ta emot post någon annanstans än på din hemadress ska du bekanta dig med Postis många olika tjänster. Normalt delas posten i Finland säkert och tillförlitligt ut till din hemadress.

En privatperson kan tillfälligt, till exempel under en resa, även använda en poste restante-adress. Företag kan inte använda denna adress.

Meddela :avsändarna som adress:

Ditt officiella för- och efternamn POSTE RESTANTE postnummer och postanstalt

Exempel:

Svea Svensson POSTE RESTANTE 33100 TAMMERFORS

Styrk din identitet när du avhämtar försändelser. Försändelserna returneras till avsändarna, om de inte har avhämtats inom 14 dagar eller om försändelsen inte är försedd med adressatens officiella för- och efternamn.

Adresserad försändelse styrs enligt postnummer till ett serviceställe för uthämtning. Använd inte adressen till Postis verksamhetsställe som adress Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan person att avhämta dina försändelser. Om du till exempel avhämtar hela familjens post på samma gång måste du ha fullmakt av alla.

  • Det finns inte information om försändelser till en poste restante-adress på något annat ställe än på verksamhetsstället i fråga. Man måste fråga om försändelserna på verksamhetsstället.

  • Poste restante-försändelser som har skickats till ett verksamhetsställe enligt postnummer skickas inte till ett annat serviceställe för uthämtning.

  • Att meddela en Poste restante-adress är avgiftsfritt.

  • Om du vill eftersända din post under en tidsbestämd period från en annan adress till Poste Restante är det fråga om Postis eftersändningstjänst. Läs mera om tjänsten.

Du kan göra en permanent adressändring för en poste restante-adress , eller en ändring från adressen. Från en poste restante-adress kan man inte för viss tid eftersända post till en annan adress, eftersom adressen är avsedd för tillfälligt bruk.

Uthämtningsställena för poste restante-försändelser har minskat på många orter.

Poste restante -serviceställen:

Helsingfors 00100 Helsingfors (posten hämtas from Suregatan 21) 00510 Helsingfors(Vallgård) Sturegatan 21 00880 Helsingfors (Hertonäs) Linnanrakentajantie 4

Esbo 02100 Esbo (Hagalund) Länsituulentie 4

Vanda 01300 Vanda (Dickursby) Asematie 4

Lahtis 15100 Lahtis, Saksalankatu 4

Åbo 20100 Åbo, Eriksgatan 19

Pori 28100 Pori, Yrjönkatu 6

Tammerfors 33100 Tammerfors, Tullikatu 6

Jyväskylä 40100 Jyväskylä, Vapaudenkatu 48

Kouvola 45100 Kouvola, Kauppamiehenkatu 4

Mikkeli 50100 Mikkeli, Raatihuoneenkatu 12

Villmanstrand 53100 Villmanstrand, Kauppakatu 29-31 (Köpcentrum Armada)

Vasa 65100 Vasa, Hovioikeudenpuistikko 23

Kuopio 70100 Kuopio, Kauppakatu 40

Uleåborg 90130 Uleåborg, Tehtaankatu 5

Rovaniemi 96100 Rovaniemi, Pohjolankatu 13

Poste restante-tjänsten är inte tillgänglig på de övriga serviceställena i de ovan nämnda städerna.

Alla Poste restante-serviceställen är listade här.