Förtullningsuppdrag

Med den här blanketten kan du ge Posti ett förtullningsuppdrag.

Vi sköter förtullningen för din räkning (privata kunder 25,60€ och företag 49,05€). Du får förtullningsbeslutet och en faktura, i vilken ingår skatter, eventuella tullavgifter och vårt förtullningsarvode. Ge förtullningsuppdraget senast två dagar före försändelsens returneringsdag. Uppdraget kan endast ges av en myndig person. Om personen är minderårig, ska vårdnadshavaren ge förtullningsuppdraget.Försändelsens uppgifter

Är det fråga om en gåva? *
Med försändelsekod avses den specificerande koden på ett brev eller paket med uppföljning. Försändelsekoden har formen XX123456789XX (2 bokstäver, 9 siffror, 2 bokstäver). Om din beställning kommer i flera paket, meddela försändelsekoderna för alla försändelser här, separerade med kommatecken.
Skriv en så detaljerad beskrivning av försändelsens innehåll som möjligt.
0/500
0/500

Välj fil eller dra hit filerna och släpp dem här för att lägga till bilagor

  Uppgifter

  Anmälaren är *
  Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
  Adressen används också som faktureringsadress.

  Ett förtullningsuppdrag kan inte avbeställas eftersom tjänsten har utförts innan ångerfristen har löpt ut (konsumentskyddslagen 6 kap. 16 §).

  Priser: privatkunder 25,60 € och företag 49,50 €
  Skicka in formuläret

  På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
  Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.