Vad ersätter Posti och till vem?

Om en försändelse skadas, försenas eller försvinner under Postis transport kan den som betalar för transporten få ersättning från Posti. Den som betalar för transporten är nästan alltid avsändaren, även om mottagaren har betalat postavgifterna till avsändaren.

Instruktioner till adressaten

  • Om försändelsen du fick är skadad, gör en skadeanmälan till Posti och även till avsändaren. Avsändaren kan kräva ersättning från Posti först efter det att Posti har fastställt skadan.

  • Om försändelsen är försenad eller försvunnen, kontakta vår kundtjänst eller be avsändaren att kontakta oss.

  • Enligt konsumentskyddslagen är säljaren ansvarig för transporten av varorna i en näthandel. Om varan du beställde går sönder eller försvinner under transporten kan du oftast få en ersättning från säljaren. Den ersättning som Posti betalar till avsändaren, i dessa fall alltså säljaren, är oftast mindre i värde.

Närmare instruktioner och exempel