Skip to main content
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Grunder för ersättning

Ansvaret hos transportören av en försändelse begränsas i lag (postlagen, Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal). Välj rätt sändningssätt med tanke på innehållet i din försändelse och förpacka den omsorgsfullt. Dessa ersättningsgrunder gäller även Assurerade försändelser.

Kontrollera alltid försändelsen i samband med mottagning

Om en försändelse är skadad, anteckna genast skadan i leveransdokumenten tillsammans med föraren.

Om en försändelse har försvunnit gör den som betalar transporten en ansökan om skadestånd. Skadefall

Skadefall

Se villkor

Läs instruktion (Pdf)

Ersättningsprinciperna varierar utifrån vilka av de ovannämnda bestämmelser som tillämpas på den aktuella försändelsen. Ansvaret hos transportören, d.v.s. Posten, är begränsat vid alla transporter. I bestämmelserna definieras också vem som är berättigad till ersättning. I fråga om internationella försändelser är avsändaren berättigad till ersättning och avsändaren måste söka ersättning hos sin avtalspartner.

Postens begränsade ansvar inverkar inte på ansvaret mellan avsändaren och adressaten. Vid distanshandel enligt konsumentskyddslagen ansvarar försäljaren alltid för transporten av produkten.

Förutsättningen för skadeersättning är att man kan konstatera att skadan har förorsakats när försändelsen har varit på Postens ansvar. Kontakta alltid kundtjänsten så snabbt som möjligt i händelse av skada.

Ersättning ges för följande:

  • Sakskada

  • Den andel av försändelsekostnaderna som motsvarar skadan

  • Kostnaderna för förhindrandet av skadan och för den direkta utredningen av skadan när sakskadan har förorsakats direkt av att försändelsen har försenats, skadats eller försvunnit, vilket har skett under den tid Posti har ansvarat för försändelsen.