Postöverföring eller -avbrott

Postöverföring eller -avbrott

Du kan eftersända din post till en annan adress till exempel under semestern. Du kan även avbryta utdelningen och lämna posten för förvaring hos oss. Om din adress ändras permanent, gör adressändring.