Skip to main content
Postöverföring eller -avbrott
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Postöverföring eller -avbrott

Du kan eftersända din post till en annan adress till exempel under semestern. Du kan även avbryta utdelningen och lämna posten för förvaring hos oss. Om din adress ändras permanent, gör adressändring.

När du gör en tidsbestämd eftersändning av post, delar vi ut din post till önskad adress under en tid du valt.

Viktigt att beakta i anslutning till tjänsten :

 • Tjänsten är avgiftsbelagd, se priserna

 • Du får adresserade postförsändelser som kommer till din ordinarie adress (brev, tidningar, massbrev) till en annan adress för en viss tid, till exempel till sommarstugan.

 • Efter att perioden upphör delar vi åter ut posten till din ordinarie adress. Du behöver inte meddela oss om detta.

 • Försändelser med hemtransport och paketförsändelser ingår inte i tjänsten. Du kan ändå styra ditt paket till det uthämtningsställe du vill genom att välja Eget uthämtningsställe.

 • Avtala om eftersändning av dagstidningar direkt med tidningens kundtjänst.

 • Utomlands eftersänder vi endast brev som väger under 250 gram. Övriga försändelser returneras till avsändaren eller hanteras som obeställbara.

 • Om du vill kan du förkorta längden för en gällande tjänst i nättjänsten.

 • Vi eftersänder inte reklam.

 • Vid uträkning av tjänstens giltighetsperiod räknas både den första dagen och den sista dagen in i giltighetsperioden.

 • En tjänstebeställning kan göras tidigast två månader innan tjänsten börjar.

 • Tjänstens kortaste giltighetstid är en vecka.

Säkra trygg förvaring av din post under semestern med avbrott i utdelningen. Vi förvarar din post, och du hämtar den efter semestern på ditt eget postkontor.

Viktigt att beakta i anslutning till tjänsten:

 • Tjänsten är avgiftsbelagd, se priserna. Du får den för minst en vecka och högst två månader.

 • Den post som anlänt under avbrottet kan hämtas den tredje arbetsdagen efter avbrottet. Posten levereras inte för uthämtning medan tjänsteperioden pågår.

 • Du observerar väl att vi returnerar de försändelser som ska kvitteras och försändelser som är försedda med ankomstavi till avsändarna under avbrottet enligt de förvaringstider som anges i våra leveransvillkor eller på krav av avsändaren.

 • Vanliga försändelser förvaras på servicestället i två veckor efter att avbrottet upphört. Försändelserna returneras till avsändaren om de inte hämtas.

 • Tjänsten är personlig. Uppge därför i beställningen alla personer (till exempel alla familjemedlemmar) som avbrottet gäller.

 • När du vill avbryta reklamutdelning under din semester, fäst ett ”Ingen reklam”-meddelande på ditt brevinkast eller din postlåda.