Flyttning och adressändring

Meddela oss omedelbart om adressändring när du vet att du ska flytta. Då säkrar du att din post kommer fram genast efter flytten till rätt adress. Du gör adressändringen enklast via vår webbplats. Du loggar in i tjänsten med nätbankkoder, Postis behörighetskod eller ett chipförsett identitetskort.

Gör en flyttanmälan

Adressändring

Meddela oss omedelbart om adressändring när du vet att du ska flytta. Då säkrar du att din post kommer fram genast efter flytten till rätt adress. Du gör adressändringen enklast via vår webbplats. Du loggar in i tjänsten med nätbankkoder, Postis behörighetskod eller ett chipförsett identitetskort.

När du gör flyttanmälan via nätet eller med blankett kan du samtidigt göra lagstadgad flyttanmälan till magistraten. Utifrån den bestäms bl.a. beskattningskommun, valkommun samt tillgången till vissa tjänster med anknytning till social trygghet. Flyttanmälan ska alltid lämnas till magistraten när man flyttar permanent från en bostad till en annan eller när en tillfällig vistelse på en annan adress varar i över tre månader. Uppgifterna förmedlas automatiskt även till många andra organisationer (se nedan).

Gör en flyttanmälan

Bekanta dig med tjänsten

 • Vi eftersänder i enlighet med lagen på basis av adressändring brevförsändelser som anlänt till den gamla adressen, om inte annat avtalats med avsändaren.
 • Observera att tidningar inte eftersänds enbart på basis av adressändring.
 • Adressändringar styr inte paketförsändelser.
 • När du flyttar till utlandet, eftersänder vi vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 50 gram till din utlandsadress. Vi returnerar övriga försändelser till avsändaren eller hanterar dem som obeställbara
 • En adressändring är avgiftsfri.
 • Adressändring på en annan persons vägnar kan endast göras med blankett.
 • Adressändring för avlidna anmäls på blankett. Bilagor krävs inte.
 • Adressändring för en person under 15 år som flyttar ensam ska alltid göras med blankett som undertecknas av vårdnadshavarna.
 • En blankett för flyttanmälan får du på det närmaste postkontoret.

Posti Flyttposttjänst - säkerställ eftersändning av postförsändelser

När du vill säkerställa en normal leveranstid för all post och eftersändning av tidningar och massbrev i Finland från den gamla adressen till den nya, beställ Flyttposttjänsten. Du får mycket mer extra tid för att meddela den nya adressen till dina vänner och önskade instanser.

 • I tjänsten ingår eftersändning av brev, tidskrifter och massbrev utan dröjsmål.
 • Försändelser med hemtransport och paketförsändelser ingår inte i tjänsten.
 • Till utlandet eftersänder vi endast 1:a och 2:a klass brev upp till 250 gram. Övriga försändelser returneras till avsändaren eller hanteras som obeställbara.
 • Som beställningsperiod kan du välja en månad eller beställa tjänsten direkt upp till ett år.
 • Ett års Flyttposttjänst är avgiftsbelagd, se priserna.

Beställning av flyttposttjänsten

Beställning av tjänsten

Enklast och förmånligast är att beställa tjänsten via nättjänsten. Logga in i tjänsten med Postis behörighetskoder, nätbankskoder eller ett chipförsett identitetskort.

Du kan även göra beställningen med en pappersblankett. Blanketten finns att fås på Postis serviceställen.

Att avboka en beställning
Du kan ångra tjänsten med nätblanketten

Genom att göra en tidsbestämd eftersändning av postförsändelser kan du läsa din post under semestern där du själv vill.

Läs mera