Poststyrningstjänster

Du kan eftersända din post till en annan adress till exempel under semestern. Du kan även avbryta utdelningen och lämna posten för förvaring hos oss. Om din adress ändras permanent, gör adressändring.

Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

När du gör en tidsbestämd eftersändning av post, delar vi ut din post till önskad adress under en tid du valt.

Bekanta dig med tjänsten

 • Tjänsten är avgiftsbelagd, se prislista
 • Du får adresserade postförsändelser som kommer till din ordinarie adress (brev, tidningar, massbrev) för en viss tid till en annan adress, till exempel till sommarstugan.
 • Vi delar ut post till din semesteradress i din postlåda utan tilläggsavgift (se Närpostlåda till stugan), när lådan har placerats vid postlådor som tillhör invånare som bor på orten året runt.
 • Försändelser med hemtransport och paketförsändelser ingår inte i tjänsten.
 • Till utlandet eftersänds endast 1:a och 2:a klass brevförsändelser. Övriga försändelser returneras till avsändaren eller hanteras som obeställbara.
 • När den avtalade tiden löper ut styrs din post automatiskt till din ordinarie adress.
 • Om du vill kan du förkorta längden för en gällande tjänst i nättjänsten.
 • Avtala om eftersändning av dagstidningar direkt med tidningens kundtjänst.
 • När du vill avbryta reklamutdelning under din semester, fäst ett "Ej reklam"-meddelande på ditt brevinkast eller din postlåda.
 • När man beräknar tjänstens längd anses tjänstens inlednings- och slutdatum som dagar då tjänsten gäller.

Exempel: Den valda tidsperioden för vidaresändning är 3.7 - 12.7.2017 (mån-ons). Vidaresändningen inleds måndagen den 3 och du får posten till exempel till sommarstugan på tisdagen. Posten vidaresänds ännu följande tisdag och delas ut till den tidsbundna adressen på onsdagen den 12, men onsdagens post vidaresänds inte längre utan delas ut till den ursprungliga adressen med torsdagens post och tjänsten har avslutats.

Beställ tidsbestämd eftersändning med bankkoder

Beställ tidsbestämd eftersändning med Postis ärendekod

 

Beställ samtidigt en Närpostlåda till stugan
När du beställer tidsbestämd eftersändning av post, kan du samtidigt avtala om tjänsten Närpostlåda till stugan.
I tjänsten delar vi ut post med avvikelse från utdelningsplanen till valfri postlåda. Begär offert på Närpostlådan antingen via nättjänsten, eller per telefon hos vår kundtjänst. Tjänsten Närpostlåda till stugan är avgiftsbelagd. Se mer information om tjänsten Närpostlåda eller logga in och begär en offert.

 

Styr paketen till önskat uthämtningsställe
Med hjälp av tjänsten Eget avhämtningsställe kan du själv välja på vilken post eller i vilken paketautomat du vill hämta ditt paket. Tjänsten är avgiftsfri. Se mer information eller börja använda tjänsten.

 

Avbrott i utdelningen

fSäkra trygg förvaring av din post under semestern med avbrott i utdelningen. Vi förvarar din post, och du hämtar den efter semestern på ditt eget postkontor.

Bekanta dig med tjänsten

 • Tjänsten är avgiftsbelagd. Du får den för minst en vecka och högst två månader.
 • Den post som anlänt under avbrottet kan hämtas i din närpost den tredje arbetsdagen efter avbrottet. Posten levereras inte för uthämtning under tjänstens giltighetstid.
 • Du observerar väl att vi returnerar de försändelser som ska kvitteras och försändelser som är försedda med ankomstavi till avsändarna under avbrottet enligt de förvaringstider som anges i Posti Ab:s allmänna leveransvillkor eller på krav av avsändaren.
 • Vanliga försändelser förvaras på servicestället i två veckor efter att avbrottet upphört. Försändelserna returneras till avsändaren om de inte hämtas.
 • Tjänsten är personlig. Uppge i beställningen alla personer (till exempel alla familjemedlemmar) som avbrottet gäller.
 • När du vill avbryta reklamutdelning under din semester, fäst ett "Ej reklam"-meddelande på ditt brevinkast eller din postlåda.

Beställ avbrott i utdelningen med bankkoder

Beställ avbrott i utdelningen med Postis ärendekod

Parallelladress

Om du vill får post också till en annan än din ordinarie eller tidsbestämda adress, gör en anmälan om parallelladress.

 • I tjänsten ingår inte eftersändning, och adressändring kan inte göras från en parallelladress till en annan.
 • Vi delar ut försändelsen enligt den adress som avsändaren antecknat.
 • Du gör anmälan om parallelladress enklast på vår webbplats.
 • Tjänsten är avgiftsfri.

Meddela parallelladress med bankkoder

Meddela parallelladress med Postis ärendekod

Beställning av tjänster

Enklast och förmånligast är att beställa tjänsten via nättjänsten. Logga in i tjänsten med Postis behörighetskoder, nätbankskoder eller ett chipförsett identitetskort.

När du beställer tjänsten som är avgiftsbelagd på nätet, öppnar vi åt dig samtidigt Postis avgiftsfria elektroniska postlåda Netposti, om du inte redan har den. Dit får du de meddelanden som gäller din beställning samt bekräftelsen i elektroniskt format.

I Netposti får du de samma breven som du annars skulle få på papper. E-brevet kan vara en faktura, en lönespecifikation, ett brev från en myndighet eller t.ex. ett meddelande från hälsocentralen. Ett brev i Netposti ser likadant ut som ett vanligt pappersbrev, men hålls i tryggt förvar och är lättare att arkivera. Läs mer om Netposti.

Du kan även göra beställningen med en pappersblankett. Blanketten finns att fås på Postis serviceställen.

Att avboka en beställning

Du kan ångra tjänsten med nätblanketten.

Du kan förkorta längden för en gällande tjänst i nättjänsten.

Du gör flyttanmälan till Posti och magistraten enkelt på nätet.

Gör flyttanmälan