Serviceblankett för företagsadress

Beställning av företagsadress eller anmälan om ändring

Du kan inte göra en anmälan om adressändring för företag med denna blankett. En permanent adressändring som gäller en postboxadress vilken omfattas av företagsadresstjänsten säger upp postboxadressen som hör till tjänsten.

Välj vad ärendet gäller

Fält som markerats med asterisk är obligatoriska.

Jag beställer följande tjänster

Tilläggstjänsten Avtalad vidarepostning (avgiftsbelagd)

* Samlingskuvertet kan hålla ca. 20 sändningar
** Den blåa transportlådan rymmer ca. 250 st. C5- eller ca. 100 st. C4-kuvärt

Avhämtnings- och utdelningstjänst (avgiftsbelagd, priset baserar sig på leveransvolymer, tjänstetid och transportavstånd)

Kunduppgifter

Avtalskontaktperson

Personer med firmateckningsrätt i företaget/samfundet.

Kontaktperson, om detta inte är samma som ansvarspersonens

Uppsägning av tjänsten eller tilläggstjänster

Välj vad tjänsten uppsägning gäller

Företagsadress

Uppsägning av företagsadressen avslutar alla tilläggstjänster som anslutits till tjänsten.

Avtalad vidarepostning

Ange leveransadress för den nya avhämtnings- och utdelningstjänsten samt önskemål gällande leveranstid i punkten Tilläggsuppgifter.

Avhämtnings- och utdelningstjänster

Ange leveransadressen till den nya tjänsten Avtalad vidarepostning i punkten Tilläggsuppgifter.

Ange de uppgifter som gäller ändringarna så noggrant som möjligt i punkten Tilläggsuppgifter.

Kunduppgifter

Avtalskontaktperson

Personer med firmateckningsrätt i företaget/samfundet.

Anmälan om ändring

Välj de tjänster som ändringen gäller

Företagsadress

Avtalad vidarepostining

Avtalad vidarepostining

Ange de uppgifter som gäller ändringarna så noggrant som möjligt i punkten Tilläggsuppgifter.

Kunduppgifter

Avtalskontaktperson

Personer med firmateckningsrätt i företaget/samfundet.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.