Veteraaneille 25 000 korttia itsenäisyyspäiväksi!

Ilahduta veteraania kortilla!

Kiitos muistamisesta!

Posti on jakanut kortit Suomen Sotaveteraaniliiton, Sotainvalidien Veljesliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten liiton antamien osoitetietojen mukaan. Viime itsenäisyyspäivänä veteraaneille jaettiin 15 000 tervehdystä, tänä vuonna 25 000.

Olitte urheita ja rohkeita!

Näin kirjoitti veteraanille koululainen, joka osallistui tänä vuonna Postin veteraanien kiitoskorttikampanjaan. Korteissa veteraaneja kiitettiin maan puolustamisesta ja siitä, että saadaan elää vapaassa ja itsenäisessä maassa. Kiitoksista välittyi syvä arvostus veteraaneja kohtaan. Kortteja lähettivät muun muassa rauhanturvaajat, koululuokat, päiväkotiryhmät, yhdistykset ja yksityishenkilöt. Paljon tuli kortteja myös yksityishenkilöiltä. 

- Tänä vuonna saimme enemmän askarreltuja kortteja, joihin oli nähty valtavasti vaivaa. Kaikki kiitokset oli kirjoitettu ajatuksella. Korttien läpikäyminen sai meidät Postissa monet kerrat liikuttumaan. Lämmin kiitos kaikille lähettäjille osallistumisesta ja postilaisille, jotka tekivät arvokkaan työn korttien käsittelyssä ja jakelussa, Postin Kirjepalveluiden liiketoimintajohtaja Ulla Seppälä sanoo.

Monet toivat korteissa esiin, etteivät voi täysin käsittää, mitä veteraanit ovat joutuneet kokemaan. Omien isovanhempien kertomia kokemuksia sodasta pidetään arvokkaana tietona. Vanhemmat kiittävät, että lapset ja lapsenlapset saavat elää vapaassa maassa.

”Kiitos, että taistelitte Suomen puolesta, vaikka en siitä niin ymmärrä.”
”Kiitos vapaasta Suomesta!”
”Minulle Suomen sotaveteraanit ovat oikean elämän supersankareita.”
”Tänäkin itsenäisyyspäivänä sytytämme kaksi sinivalkoista kynttilää suurella kunnioituksella ja kiitollisuudella.”
”Suomalaiset ovat ylpeitä omasta maastaan.”

Korttien lähettäjien ja saajien tunnelmista kerrottiin viime itsenäisyyspäivän jälkeen tiedotteessa:
http://www.posti.fi/private-news/tiedotteet/2015/20151203_kiitoskortit_veteraaneille.html

 

Tack för att ni minns!

Posti har delat ut korten enligt de adressuppgifter som angivits av Finlands Krigsveteranförbund, Krigsinvalidernas Brödraförbund, Frontveteranernas förbund och Förbundet för de stupades anhöriga. På självständighetsdagen i fjol delades 15 000 hälsningar ut till veteranerna, i år 25 000. Genom tackkorten förmedlades en djup uppskattning för våra veteraner. Det var bland annat fredsbevarare, skolklasser, daghemsgrupper, föreningar och privatpersoner som skickade kort. En hel del kort kom även från privatpersoner.