Integrointi Postin kuljetusjärjestelmiin

Postin kuljetuspalvelut löytyvät valmiiksi useimmista verkkokauppaohjelmistoista. Voit tulostaa kuljetuksissa käytettävät osoitekortit suoraan verkkokaupasta. Alla luetelluissa verkkokauppaohjelmistoissa on jo valmiiksi Postin kuljetuspalvelut eli ns. Posti SmartShip-integraatiomoduuli.

Voit myös rakentaa suoran EDI-yhteyden omaan WMS- / ERP-järjestelmään

Postin käyttämä suositeltu EDI-sanomaformaatti on WaybilD16A, joka sisältää Postin palvelumatriisin mukaisen palveluvalikoiman lisäpalveluineen. Rakenna WaybilD16A - sanomakuvauksen perusteella testisanomat jokaisesta käytettävästä palvelusta lisäpalveluineen ja lähetä ne hyväksyttäväksi osoitteeseen logedi@posti.com.

Käytä pakettiosoitekortteina vain ohjeidemme mukaisia kortteja.