04.03.2015 4

Teollinen internet ja big data - totta vai tarua?

Ovatko teollinen internet ja big data ainoastaan muotisanoja? Mitä niillä ylipäätään tarkoitetaan ja miten ne liittyvät tavalliseen elämänmenoon ja yritystoimintaan?

Maailmassa on menossa digitaalinen rajuilma, jonka muutosvoimaa emme osaa vielä edes kuvitella. Sähkön käyttöönotto energianlähteenä muutti aikanaan tuotannon prosessit, ja samalla se loi valtavan määrän uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Internetin tulo avasi väylän uudenlaiselle kilpailulle käyttöliittymien kautta, ja nykyisin lähes kaikki palvelut ja tieto ovat saatavilla taskuissamme. Teollinen internet mullistaa maailmaa vähintään yhtä rajusti.

Teollisen internetin myötä sähköistetyt prosessit sekä niissä kiinni olevat laitteet (sensorit) ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa, ne keskustelevat keskenään. Fyysinen sijainti, missä dataa tuotetaan, nousee yhtä merkittävään asemaan kuin data itsessään. Sijainti moninkertaistaa datan määrän silmänräpäyksessä. Esimerkiksi navigaattoreiden keräämä tietomäärä on jo massiivinen, pelkästään yksi navigaatiopalveluja tarjoava toimija kerää yli 25 miljardia datapistettä muutamassa kuukaudessa ja määrä vain kasvaa.

Samaan aikaan useat organisaatiot toteavat, että dataa ei ole riittävästi käytössä liiketoiminnan tarpeisiin. Pääsääntöinen syy on, että data on liian siiloutunutta. Teollisesta internetistä toivotaan pulmaan vastausta. Sen avulla jokainen organisaation osa voi tuottaa kaikissa organisaation osissa käyttökelpoista dataa. Se on jo iso edistysaskel, mutta seuraava loikka pitäisi ulottua talon ulkopuolelle, kumppaneille ja kehittäjäyhteisöille.

Jatkossa syntyy erilaisia alustoja, platformeja, jotka keskenään jakavat dataa, josta syntyy uutta dataa eli tietoa, ymmärrystä, tehokkuutta ja kilpailuetua. Jotta kerätystä tiedosta saadaan irti paras hyöty ja se pystytään ottamaan huomioon tulevaisuuden suunnittelussa, tarvitaan uudenlaisia osaajia, datan analysoijia. Kärjistäen sanottuna perinteinen datan käsittely, business intelligence, katsoo raporttien muodossa menneeseen.  Uudessa analytiikan maailmassa katsotaan prediktiivisten analyysien valossa tulevaisuuteen ja tehdään tarvittaessa nopeita operatiivisia korjauksia.

Datan kokonaisvaltainen ymmärtäminen on kriittistä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi, mikä osata datasta kannattaa suojata, mikä kannattaa jatkaa, mitä dataa kannattaa ostaa tai mitä dataa kannattaa etsiä tällä hetkellä massiivisesta avoimen datan varastoista. Teollinen internet, massiivinen data ja avoin data kulkevat yhä lähempänä toisiaan.

Kun katsomme yhtään pidemmälle, voimme nähdä jo maailman, jossa nämä kerrokset keskustelevat keskenään, syntyy toimialojen ja niiden yli meneviä alustoja, joihin myös käyttäjät liittyvät saumattomasti. Tämän yhdistymisen tuloksena meille on syntymässä yhä älykkäämpiä ympäristöjä: kaupunkeja, ajoneuvoja, asuntoja, työpaikkoja...

Posti on kiinnostunut teollisesta internetistä, sillä sen avulla on mahdollisuus yhdistää digitaalista ja fyysistä maailmaa uudella tavalla.

Posti käsittelee vuoden kiireisempänä päivänä neljännesmiljoonaa pakettia, joita seurataan ja luetaan useissa prosessin vaiheissa. Tieto jaetaan asiakkaille, esimerkiksi verkkokauppiaille ja paketin vastaanottajille, jotta he voivat seurata lähetyksen kulkua verkkopalvelun kautta. Tietoa hyödynnetään myös Postin sisällä jakeluprosessien optimoinnissa, konkreettisena tuloksena on ajankäytön lisäksi merkittäviä polttoainesäästöjä ja väheneviä hiilidioksidipäästöjä.

Digitaalinen murros koskettaa jokaista organisaatiota. Vaikutuksen nopeutta on vaikea ennustaa, useiden arvioiden mukaan yli kolmen vuoden päähän ennustaminen alkaa olla likipitäen mahdotonta. Uskon, että paras tapa ottaa härkää sarvista, on tehdä asiaa yhdessä. Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä.

 

Sami Masala
Head of Online Channels | Posti Oy
PL 6, 00011 POSTI | Postintaival 7A, HELSINKI
+358 (0)50 337 5776
www.posti.com