Turvallinen varasto kaikille aineille

Jos tuotteesi sisältävät paloherkkiä tai myrkyllisiä aineita, tarvitset niiden varastointiin luotettavan kumppanin. Meillä on sekä osaamista että tarvittavat tilat vaativaan varastointiin.

 Vaarallisiksi aineiksi luokitellaan aineet, jotka räjähdys- palo- tai säteilyherkkyyden, myrkyllisyyden, syövyttävyyden tai muun ominaisuuden takia saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Näiden aineiden varastointia ja käsittelyä säädellään tarkasti, ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Pelastuslaitos valvovat säädösten noudattamista.

 Postin asiantuntija räätälöi sinulle tarvitsemasi palvelut ja voit olla turvallisin mielin. Hoidamme myös lakisääteiset velvoitteet puolestasi.