Tarkempaa asiakastietoa profiloinnin avulla

Profiloinnilla tarkoitetaan asiakaskannan tai valitun asiakasryhmän kuvausta, jossa hyödynnetään useita sosiodemografisia ja maantieteellisiä tunnuslukuja sekä sopivaa vertailuryhmää asiakkaiden erityispiirteiden tunnistamiseksi.

Profiloinnin avulla muodostuu tarkka kuva siitä, millaisia asiakkaasi ovat ja mitkä piirteet erottavat heidät väestöstä tai muusta valitsemastasi vertailuryhmästä.

Asiakkaiden profilointi

Asiakasprofiilit syventävät asiakasymmärrystä

Asiakasprofilointi on erinomainen työväline rakentaa yhteinen kokonaiskuva asiakaskannastasi ja syventää asiakasymmärrystä. Tarkat asiakasprofiilit helpottavat tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaspalvelun kehittämistä. Samalla asiakasprofiileja voi hyödyntää asiakasviestinnän ja -markkinoinnin suunnittelussa sekä uusasiakashankinnassa sopivien markkinoinnin kohderyhmien tunnistamiseen.

Toisinaan voi olla hyödyllistä kohdentaa profilointi vain rajattuun asiakasjoukkoon. Tällöin voidaan pureutua tarkemmin yrityksesi tärkeimpiin asiakkaisiin, tietyn palvelun käyttäjiin tai muuhun kiinnostavaan kohderyhmään ja suunnitella sopivia toimenpiteitä näille asiakkaille. Samalla nähdään, mitkä piirteet erottavat kohderyhmän asiakkaat muista asiakkaistasi.