Yksilöllisellä postinumerolla huomioarvoa

Yrityspostinumero on asiakaskohtainen, yrityksen nimen ja brändin tunnettuutta tukeva postinumero. Postilokero-osoitteilla saat postisi valmiiksi lajiteltuna ja voit ohjata postia myös suoraan eri osoitteisiin.

Kirjekuori yrityspostinumerolla

Palvelun tiedot ja lisäpalvelut

Yrityspostinumero sisältää palveluna oikeuden käyttää yksilöllistä, yrityksen nimeen rinnastettavaa postinumeroa osoitteena. Yritykselle tällä osoitteella saapuvat lähetykset kootaan lajittelukeskuksessa toimitusvalmiiksi sovittuun kellonaikaan mennessä. Lisäpalvelujen avulla saa tehokkaasti ja joustavasti optimoitua saapuvien lähetysten käsittelyvirtoja.

Lisäpalvelut

  • Lisälajittelu - lähetysten lokero-osoitteiden mukainen lajittelu yrityksen toiveiden mukaisesti ennen toimitusta perille
  • Sovittu jatkopostitus - lähetyksiä voi ohjata suoraan yhdestä tai useammasta lokero-osoitteesta eteenpäin esimerkiksi tilitoimistoon perille toimitettavaksi
  • Läpivalaisupalvelu - lähetykset voidaan läpivalaista ennen toimitusta perille, yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti
  • Postin Nouto- ja jakelupalvelu - aikataulutettu jakelukuljetus ennakkoon lajitellulle postille yhteen tai useampaan toimipisteeseen