Valtakirja

Arvopostilähetysten (Kirjattu kirje, Saantitodistuskirje, Postivakuutettu lähetys) luovuttaminen muille kuin vastaanottajalle edellyttää vastaanottajan antamaa valtakirjaa. Postilla on velvollisuus varmistaa, että lähetys luovutetaan oikealle vastaanottajalle.

Jos lähetykseen merkitty vastaanottajaksi yritys tai yhteisö, lähetyksen hakijalla pitää olla selvitys oikeudestaan edustaa vastaanottajayhteisöä. Yrityksen nimenkirjoitusoikeus todistetaan enintään kolme kuukautta vanhalla kaupparekisteriotteella. Yrityksen/yhteisön nimenkirjoitukseen oikeutettu voi valtuuttaa toisen henkilön vastaanottamaan postin. Valtuutuksen voi antaa lähetyskohtaisesti kertavaltakirjalla tai määräaikaisena kaikkia lähetyksiä koskevana valtuutuksena.

Valtakirjan tulee koskea nimenomaisesti postin vastaanottamista ja valtuutettu tai valtuutetut on nimettävä. Suosittelemme käyttämään Postin valmista valtakirjalomaketta.

Hyväksymme valtakirjat enintään kolmeksi vuodeksi. Emme ilmoita erikseen valtuutuksen vanhenemisesta. Valtuuttajan tulee säilyttää itsellään tieto antamistaan valtuutuksista ja tarvittaessa huolehtia niiden peruuttamisesta tai uudistamisesta. Valtuutus uudistetaan uudella valtakirjalla ja peruutetaan vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella siihen postiin, johon valtakirja on toimitettu.