Skip to main content
Mer information om Postis utdelning

Mer information om Postis utdelning

Allmänt om Postis utdelning

  • Posten delas ut under arbetsdagar (må–fr) före klockan 18.

  • Utdelningsperioden påverkas av bland annat den daglig postmängden och väderleken samt ändringar i utdelningsrutterna.

  • Produkter som delas ut är alla brev och tidningar som är högst 25 x 40 x 3 cm stora och 2 kg tunga.

  • Om en försändelse inte är lämplig för utdelning (till exempel p.g.a. fel storlek), lämnar vi en ankomstavi för försändelsen.

Problem med utdelningen?

Om du får post till din adress som är adresserat till den föregående invånaren eller till en okänd person kan du skriva på försändelsen ”finns inte på adressen” och lägga den till exempel i närmaste postlåda för vidare leverans.

Den föregående invånarens post kan anlända till dig, eftersom din adress uppdateras via Posti endast till de företag vars kund du redan är och de företag som uppdaterar sitt adressregister med hjälp av Postis register.

Om problemet återkommer kan du också ge respons om ärendet som inloggad:

  1. Logga in här

  2. Välj som ämne ”Respons på Poststyrnings- eller Närpostlådatjänsterna” och öppna responsblanketten. Ange i meddelandet på vilket namn och vilken adress posten har delats ut till dig. Ange dessutom vems post som ska delas ut till din adress. Vi beaktar din respons utgående från de uppgifter som du angett.

Om du inte fått post som tillhör dig, gör ett felmeddelande i Postis utdelning här.

Numera delar över 15 utdelningsbolag ut post. Posten delas ut till den adress som angetts på försändelsen.