Skip to main content
Postöverföring eller -avbrott
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Postöverföring eller -avbrott

Vill du tillfälligt få din post till exempel till stugan? Beställ tidsbestämd eftersändning, dvs. postöverföring. Vill du avbryta utdelningen så att din brevlåda inte fylls under semestern? Avbryt utdelningen. Om din adress ändras permanent och du inte längre återgår till din gamla adress, gör en adressändring.

Postöverföring, dvs. tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

 • Tidsbestämd eftersändning är lämplig till exempel när du semestrar på stugan, bor tillfälligt utomlands eller om du vill få din post till en annan adress på grund av rörsanering.

 • När du gör en tidsbestämd eftersändning, delar vi ut din post till önskad adress under en tid du valt. Efter att perioden tagit slut delar vi ut posten till din gamla adress.

 • Visste du att med tjänsten Närpostlåda till stugan får du din post närmare din stugadress, till exempel intill tomten?

 • från 3 € / vecka

Mer information om postöverföring

 • Tjänsten är avgiftsbelagd och beställningen pågår i minst en vecka

 • Du får adresserade postförsändelser som kommer till din ordinarie adress (brev, tidningar, massbrev) till en annan adress för en viss tid, till exempel till sommarstugan.

 • Efter att perioden upphör delar vi åter ut posten till din ordinarie adress. Du behöver inte meddela oss om detta.

 • Försändelser med hemtransport och paketförsändelser ingår inte i tjänsten. Du kan ändå styra ditt paket till det uthämtningsställe du vill genom att välja Eget uthämtningsställe här.

 • Avtala om eftersändning av dagstidningar direkt med tidningens kundtjänst.

 • Utomlands eftersänder vi brev som väger under 250 gram. Övriga försändelser returneras till avsändaren eller hanteras som obeställbara.

 • Vi eftersänder inte reklam. Om du inte vill ha reklam till din ursprungliga adress, ange ”Ingen reklam” på din postlåda.

 • En tjänstebeställning kan göras tidigast två månader innan tjänsten börjar, dvs. om du semestrar i början av augusti kan tjänsten tidigast beställas i början av juni.

 • Observera att även andra utdelningsbolag delar ut post. Post som delas ut av andra utdelningsbolag flyttas inte nödvändigtvis till den andra adressen.

Avbryt Postis utdelning

 • Genom att avbryta utdelningen försäkrar du att din postlåda inte fylls under semestern och att din post förvaras tryggt.

 • Vi förvarar din post och du kan hämta den efter semestern vid närmaste Postis serviceställe.

 • från 6 € / vecka

Mer information om att avbryta utdelningen

 • Tjänsten är avgiftsbelagd. Du får den för minst en vecka och högst två månader. Se priser

 • Den post som anlänt under avbrottet kan hämtas den tredje arbetsdagen efter avbrottet. Posten levereras inte för uthämtning medan tjänsteperioden pågår.

 • Du observerar väl att vi returnerar de försändelser som ska kvitteras och försändelser som är försedda med ankomstavi till avsändarna under avbrottet enligt de förvaringstider som anges i våra leveransvillkor eller på krav av avsändaren.

 • Vanliga försändelser förvaras på servicestället i två veckor efter att avbrottet upphört. Försändelserna returneras till avsändaren om de inte hämtas.

 • Tjänsten är personlig. Uppge därför i beställningen alla personer (till exempel alla familjemedlemmar) som avbrottet gäller.

 • När du vill avbryta reklamutdelning under din semester, fäst ett ”Ingen reklam”-meddelande på ditt brevinkast eller din postlåda.

 • Observera att även andra utdelningsbolag delar ut post. Avbrott i utdelningen som beställts av Posti avbryter bara utdelningen av Postis post.

 • Om du beställer tjänsten flera gånger i följd, låt det gå tre dagar mellan beställningarna så att du hinner hämta posten.