Skip to main content
Utan avtal

Rekommenderat brev

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Det lönar sig att använda rekommenderat brev då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud.

  • Lämnas på posten
  • Inte pengar eller värdeföremål
Närmare information och villkor

Transporttid Rekommenderade brev transporteras utomlands med samma hastighet som Priority-brev. Norden 2-4 arbetsdagar, övriga Europa 3-10 arbetsdagar, övriga världen 5-10 arbetsdagar.

Tiden för eventuell tullhantering ingår inte i bedömningen av transporttiden.

Maximivikt 2 kg

Maximimått Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm. Rörformad försändelse: längd + dubbel diameter 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Minimimått 90 mm x 140 mm. Rörformad försändelse: minimilängd 100 mm, längd + dubbel diameter minst 170 mm.

Märkning och koder Till det internationella brevet med mottagningsbevis bifogas Adresskort för rekommenderat brev och den internationella blanketten för mottagningsbevis. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. På försändelser till länder utanför EU samt på försändelser till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde klistras den lilla tulldeklarationen med streckkod CN 22. Om försändelsens värde överskrider 300 euro, ifylls ett nödvändigt antal stora tulldeklarationer CN 23, på ett språk som förstås i adresslandet.

Sändning Lämnas till transport på posten. Posten kan även hämta rekommenderade brev hos avsändaren som avgiftsbelagd hämtningstjänst. Rekommenderade brev kan inte lämnas i brevlåda.

Försändelseuppföljning Utrikes finns försändelseuppföljning på försändelser till Estland, Hong Kong, Irland, Island, Japan, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige och Tyskland.

Mottagning Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud. Om avsändaren har begränsat kvitteringsrätten så att försändelsen endast får utlämnas till adressaten, utlämnas försändelsen inte mot fullmakt.

Leveransvillkor Leveransvillkor Grunder för ersättning av postförsändelser

Innehållsbegränsningar Inte pengar eller värdeföremål. Posten svarar för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som Assurerad försändelse.

Brev med mottagningsbevis

Man kan använda brev med mottagningsbevis då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud. I de flesta länder undertecknas intyget av både adressaten och utlämnaren, i vissa länder enbart av utlämnaren.

Mottagningsbevis är endast möjligt koppla till rekommenderat eller assurerat brev. Transporttid, mått och vikt: se rekommenderat brev eller assurerad försändelse.

Märkning och koder Försändelsen förses med ett adresskort för brev med mottagningsbevis. Adresskortet har en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen.

Sändning Lämnas till transport på posten, postterminal eller terminal, inte i brevlåda.

Försändelseuppföljning Kunden kan följa upp transporten av försändelsen med uppföljningsstreckkoden som finns på försändelsen eller dess adresskort i försändelseuppföljning.

Prissättning Priset på brev med mottagningsbevis baserar sig på försändelsens vikt.

Leveransvillkor Leveransvillkor

Innehållsbegränsningar Posten svarar för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerad försändelse. Förbud och begränsningar enligt adressland ska kontrolleras i de landspecifika uppgifterna.

Kirjatun kirjeen hinta

Kirjatun kirjeen hinta muodostuu 11,90 € perusmaksusta, sekä painon mukaan määräytyvästä ulkomaan kirjeen hinnasta. Kirjeen hinnan voi maksaa postimerkeillä tai postin palvelupisteissä.

Postimerkeiksi käy mitkä tahansa merkit (myös kotimaan ikimerkit) kunhan niiden yhteenlaskettu arvo kattaa painon mukaisen postimaksun sekä kirjauksen perusmaksun.

MaximiviktEuropa PriorityEuropa EconomyÖvriga länder PriorityÖvriga länder Economy
20 g1,70 €1,60 €1,70 €1,60 €
50 g2,40 €2,30 €3,60 €2,80 €
100 g3,40 €3,30 €7,80 €3,90 €
250 g5,20 €4,90 €12,70 €6,90 €
500 g8,70 €7,90 €21,90 €11,90 €
1000 g16,40 €13,90 €37,00 €18,50 €
2000 g29,70 €27,70 €66,00 €36,50 €