Skip to main content
Utan avtal

Priority-brev

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Priority-brev levereras över hela världen. De transporteras alltid med snabba förbindelser, i regel per flyg.

  • Lämna den i brevlådan
  • Samtliga länder
  • Delas ut utan kvittering av adressaten
  • Ord "Priority" på kuvertet
Närmare information och villkor

Adressländer Samtliga länder

Transporttid Uppskattade leveranstider baserade på undersökningar: Norden och Centraleuropa 2-5 arbetsdagar, övriga Europa 3-6 arbetsdagar, övriga världen: stora städer 4-10 arbetsdagar, övriga destinationer: ingen uppskattning.

Tiden för eventuell tullhantering ingår inte i bedömningen av transporttiden.

Maximimått 250 mm x 353 mm x 30 mm. För prissättning av större försändelser: Maxibrev eller paket.

Minimimått 90 mm x 140 mm Märkning och koder En blå Priority-etikett eller ordet "Priority" skrivet, tryckt eller stämplat på kuvertet.

Sändning Kan lämnas in på posten eller läggas i en blå brevlåda. På postningsställen med enbart en gul brevlåda ska såväl priority och economy brev lämnas i den gula brevlådan.

Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. På försändelser adresserade till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde används den lilla tulldeklarationen med streckkod CN 22. Om försändelsens värde överskrider 300 euro, bifogas dessutom ett nödvändigt antal stora tulldeklarationer CN 23, som är ifyllda på ett språk som förstås i destinationslandet

Mottagning Delas ut i grundutdelningen utan kvittering.

Prissättning Prissättning enligt viktsteg. Det lägsta viktsteget (högst 20 g) 1,70 €. Leveransvillkor Leveransvillkor

Förvaring Om försändelsen inte kan levereras, lämnas en ankomstavi. Förvaringstiden på postkontoret, Poste restante eller i postbox varierar beroende på adressland från 2 veckor till 2 månader.

Obeställbara försändelser returneras till avsändaren. Orsaken till obeställbarhet antecknas på försändelsens omslag.

Innehållsbegränsningar Försändelsen får inte innehålla ämnen eller produkter som är förbjudna enligt Världspostföreningen (UPU), som är förbjudna vid flygtransport eller förbjudna enligt Postis allmänna leveransvillkor.

Förbud och begränsningar enligt adressland ska kontrolleras i de landspecifika uppgifterna. Pengar, fritt konvertibla värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar eller andra särskilt värdefulla föremål ska alltid skickas assurerade.

Annat att beakta Ingen ersättning utbetalas vid försvinnande, skada eller dröjsmål.

Pris för brev

Brevportot kan betalas med frimärken och på postkontor. Frimärken kan vara vilken som helst (inklusive inhemsk fixvärdemärken) så länge som deras kombinerade värde täcker porto efter vikt.

MaximiviktEuropa PriorityEuropa EconomyÖvriga länder PriorityÖvriga länder Economy
20 g1,70 €1,60 €1,70 €1,60 €
50 g2,40 €2,30 €3,60 €2,80 €
100 g3,40 €3,30 €7,80 €3,90 €
250 g5,20 €4,90 €12,70 €6,90 €
500 g8,70 €7,90 €21,90 €11,90 €
1000 g16,40 €13,90 €37,00 €18,50 €
2000 g29,70 €27,70 €66,00 €36,50 €