Skip to main content
Utan avtal

Exprès-brev

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Expressbrevet är en förmånlig brevtjänst för dokument- och smågodsförsändelser. I många länder levereras Expressbrevet till adressaten i en särskild expressutdelning.

  • Exprès-streckkodsetikett på kuvertet.
  • Lämna in det i servicestället
  • Delas ut utan kvittering av adressaten
Närmare information och villkor

Adressländer De flesta länder, kontrollera tillgången i de landspecifika uppgifterna.

Transporttid Uppskattade leveranstider baserade på undersökningar: Norden 2-3 arbetsdagar, övriga Europa 2-5 arbetsdagar och övriga världen 3-8 arbetsdagar.

Tiden för eventuell tullhantering ingår inte i bedömningen av transporttiden.

Maximivikt 2 kg

Maximimått Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm

I rörform: längd + dubbel diameter 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Minimimått 90 mm x 140 mm

Minimilängd i rörform: 100 mm, längd + dubbel diameter minst 170 mm.

Märkning och koder Exprès-streckkodsetikett

Försändelseuppföljning Uppföljning till följande länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Irland, Island, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland

Mottagning Delas ut utan kvittering av adressaten.

Prissättning Frimärke

Leveransvillkor Leveransvillkor Grunder för ersättning av postförsändelser och maximiersättningsbelopp

Förvaring Förvaringstiderna utomlands varierar mellan två veckor till två månad.

Innehållsbegränsningar Försändelsen får inte innehålla ämnen eller produkter som är förbjudna enligt Världspostföreningen (UPU), som är förbjudna vid flygtransport eller förbjudna enligt Postis allmänna leveransvillkor.

Förbud och begränsningar enligt adressland ska kontrolleras i de landspecifika uppgifterna. Pengar, fritt konvertibla värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar eller andra särskilt värdefulla föremål ska alltid skickas assurerade.

Annat att beakta Ingen ersättning för förlust eller skada på sändningen. För en verifierad väsentlig försening (vanligen mer än 14 dagar) av ett expressbrev som skickats till ett land som har försändelseuppföljning kan det vara möjligt i vissa fall att kompensera hela eller en del av portot till avsändaren.