Skip to main content
Utan avtal

Economy brev till utlandet

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Economy-tjänsten passar då du vill skicka brev förmånligare och brevet inte är brådskande.

  • Samtliga länder
  • Ordet "Economy" på kuvertet
  • Lämna den i brevlådan
Närmare information och villkor

Adressländer Samtliga länder

Transporttid Uppskattade leveranstider baserade på undersökningar: Norden 7-14 arbetsdagar, övriga Europa 8-16 arbetsdagar. Övriga världen: stora städer från 12 arbetsdagar och övriga destinationer: ingen uppskattning.

Tiden för eventuell tullhantering ingår inte i bedömningen av transporttiden.

Maximivikt 2 kg

Maximimått 250 mm x 353 mm x 30 mm Om försändelsen är större än detta rekommenderar vi att den skickas som paket. Alternativt kan den skickas som Maxibrev, som kan skickas med Priority-transporthastighet.

Minimimått 90 mm x 140 mm

Märkning och koder En grön Economy-etikett eller ordet "Economy" skrivet, tryckt eller stämplat på kuvertet.

Sändning Kan lämnas in på posten eller i en gul brevlåda.

Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. På försändelser adresserade till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde används den lilla tulldeklarationen med streckkod CN 22. Om försändelsens värde överskrider 300 €, bifogas dessutom ett nödvändigt antal stora tulldeklarationer CN 23 som är ifyllda på ett språk som förstås i destinationslandet.

Mottagning Delas ut i grundutdelningen utan kvittering.

Prissättning Prissättning enligt viktsteg, se prislista.

Leveransvillkor Leveransvillkor

Förvaring Om försändelsen inte kan levereras, lämnas en ankomstavi. Förvaringstiden på postkontoret, Poste restante eller i postbox varierar beroende på adressland från 2 veckor till 2 månader.

Obeställbara försändelser returneras till avsändaren. Orsaken till obeställbarhet antecknas på försändelsens omslag.

Innehållsbegränsningar Försändelsen får inte innehålla ämnen eller produkter som är förbjudna enligt Världspostföreningen (UPU), som är förbjudna vid flygtransport eller förbjudna enligt Postis allmänna leveransvillkor.

Förbud och begränsningar enligt adressland ska kontrolleras i de landspecifika uppgifterna. Pengar, fritt konvertibla värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar eller andra särskilt värdefulla föremål ska alltid skickas assurerade.

Annat att beakta Ingen ersättning utbetalas vid försvinnande, skada eller dröjsmål

Pris för brev

Brevportot kan betalas med frimärken och på postkontor. Frimärken kan vara vilken som helst (inklusive inhemsk fixvärdemärken) så länge som deras kombinerade värde täcker porto efter vikt.

MaximiviktEuropa PriorityEuropa EconomyÖvriga länder PriorityÖvriga länder Economy
20 g1,70 €1,60 €1,70 €1,60 €
50 g2,40 €2,30 €3,60 €2,80 €
100 g3,40 €3,30 €7,80 €3,90 €
250 g5,20 €4,90 €12,70 €6,90 €
500 g8,70 €7,90 €21,90 €11,90 €
1000 g16,40 €13,90 €37,00 €18,50 €
2000 g29,70 €27,70 €66,00 €36,50 €