Skip to main content
Med avtal

Parcel Connect-paket

Högst 120 x 60 x 60 cm

Förmånlig och snabb transport till en del länder i Europa med Parcel Connect paket.

  • Levereras till adressaten eller till ett uthämtningsställe i adresslandet.
Närmare information

Maximivikten är 35 kg i Estland, Lettland och Litauen och 31,5 kg i övriga adressländer.

Maximimått Paketets maximistorlek är 120 cm x 60 cm x 60 cm. Med tilläggstjänsten Bulky för skrymmande försändelser är maximilängden 200 cm, dock får paketets längd + omkrets vara högst 360 cm.

Märkning och koder Parcel Connect-adresskort kan skrivas ut vid inköp på nätet.

VIKTIGT: Mottagarens telefonnummer och e-postadress på adresskortet gör det betydligt enklare att nå mottagaren i adresslandet. Det är alltid bra att ange dessa uppgifter om man känner till dem.

Ett Parcel Connect-paket kan köpas via nätet endast till EU-länder och för EU-länder behövs ingen tulldeklaration.

Sändning Kan lämnas in på alla Postis serviceställen och i Postis paketautomater om de får plats i boxen.

Försändelseuppföljning Paketets gång och uppgifterna om utlämningen visas i försändelseuppföljningen.

Mottagning Paketen levereras till adressaten eller till ett uthämtningsställe i adresslandet. Försändelsen förvaras i 14 dygn efter leveransförsök eller sedan försändelsen blivit klar för uthämtning. Ej uthämtade paket returneras till avsändaren på dennes bekostnad.

Prissättning Prissättning enligt land och paketets storlek.

Leveransvillkor Leveransvillkor Ersättningsgrunder och maximiersättningar för postförsändelser

Innehållsbegränsningar Försändelsen får inte innehålla ämnen eller produkter som är förbjudna enligt Postis allmänna leveransvillkor. Förbud och begränsningar enligt adressland finns i de landspecifika uppgifterna.

Pengar, fritt konvertibla värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar eller andra särskilt värdefulla föremål ska skickas assurerade.

Transporttider för paket

Estland 1-2 arbetsdagar zon 1

Lettland 1-2 arbetsdagar zon 1

Litauen 2-3 arbetsdagar zon 1

Tyskland 3-4 arbetsdagar zon 3

Sverige 2-4 arbetsdagar zon 4

Danmark 3-4 arbetsdagar zon 5

Nederländerna 4-5 arbetsdagar zon 7

Belgien 4-5 arbetsdagar zon 7

Österrike 4-5 arbetsdagar zon 7

Puolen 4-5 arbetsdagar zon 7

Tjeckien 4-5 arbetsdagar zon 7

Bulgarien 5-8 arbetsdagar zon 8

Luxemburg 4-5 arbetsdagar zon 8

Spanien 4-7 arbetsdagar zon 8

Portugal 5-8 arbetsdagar zon 8

Slovakien 4-5 arbetsdagar zon 8

Slovenien 4-6 arbetsdagar zon 8

Ungern 4-6 arbetsdagar zon 8

OBS. Posten svarar inte för de dröjsmål som åtgärderna av mållandets tull förorsakar försändelserna.

Instruktioner för packning

Välj förpackning enligt varans storlek. Se till att förpackningen är slagtålig och hel. Försändelsen ska tåla 4–5 gånger sin egen vikt.

Förpacka försändelsen i ett så snyggt och jämnt paket som möjligt. Välj en låda i rätt storlek för din försändelse så att innehållet inte kan röra sig i förpackningen. Vid behov kan du till exempel använda bubbelplast, cellplast eller skumgummi som fyllnad. Vidhäftande förpackningsmaterial och oregelbundet formade eller runda försändelser kan förorsaka problem vid den maskinella hanteringen. Det är bäst att använda papp eller papper som det yttersta förpackningsmaterialet.

När du skickar ditt paket via Posti kan du använda det förpackningsmaterial du vill. Du kan även återanvända gamla paket, bara de är hela, tål transport och inte har tidigare försändelseuppgifter kvar. Posti har ett omfattande urval av förpackningsmaterial som kan beställas via Postis webbutik eller köpas i Postis serviceställen.