Skip to main content
Utan avtal

Rekommenderat brev

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Ett rekommenderat brev är ett säkert sätt att leverera en försändelse till mottagaren. I tjänsten ingår en bekräftelse på att försändelsen har postats, försändelseuppföljning samt utlämning på Postis serviceställe. Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål.

  • Lämpar sig bland annat för sändning av betalkort, beslut och officiella meddelanden.
  • Försändelsen lämnas ut mot kvittering till adressaten eller till en person som adressaten befullmäktigat
  • Som tilläggstjänst kan brevet endast lämnas ut till adressaten
Försändelseuppföljning

Försändelsen förses med specificerande uppföljningskod. Försändelsens gång och uppgifter om överlämningen visas i försändelseuppföljningen.

Förvaring

Försändelser som inte har kunnat lämnas ut till adressaten förvaras på servicestället i 14 dygn. Av ankomstavin framgår inom vilken tid försändelsen ska hämtas ut på servicestället. Endast en ankomstavi skickas. Eftersändning från ett serviceställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika serviceställena.

Innehållsbegränsningar

Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål. Posti svarar endast för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller andra värdeföremål när de skickas som en assurerad försändelse.

Annat att beakta

Du kan kontrollera utdelningsområdena via leveranstidsförfrågan.

Sändning

Du kan lämna ditt brev till Post-servicecentret eller Postcenter. Sändningar får inte lämnas i brevlådan

Mottagning

Adressaten aviseras med ankomstavi när försändelsen finns på adressposten. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud. Om avsändaren har begränsat kvitteringsrätten så att försändelsen endast får utlämnas till adressaten, utlämnas försändelsen inte mot fullmakt.

Posti har med stöd av postlagen rätt att i de rekommenderade försändelsernas utlämningshandlingar anteckna den fullständiga personbeteckningen för den person till vilken försändelsen utlämnas. Samt den handling från vilken identiteten har tagits eller kontrollerats. Posti lämnar inte ut personbeteckningarna.

De allmänna leveransvillkoren 1.1.2017 efterföljs till tillämpliga delar vid utdelning av rekommenderade postförsändelser som anländer från utlandet. Till exempel försändelser innehållande varor som beställts från utländska näthandelsbutiker och som ryms in i postinkastet kan levereras direkt till mottagarens adress. Uutdelningen verifieras med en utdelningsscan.

Märkning och koder

Försändelsen förses med en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen.

Överlämning till adressaten personligen

Märkning och kode I det försändelsespecifika adresskortet som fästs på Brev med mottagningsbevis och Assurerad försändelse väljs Överlämning till adressaten personligen genom att kryssa för överlämningsvillkoret.

Registrerad försändelse förses på kassan med en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen. Sändningen av brev med adresskort digitaliseras

Mottagning Med tilläggstjänsten kan överlämningen av en försändelse begränsas till den fysiska person som angetts som adressat. En försändelse som adresserats till ett företag eller samfund kan inte begränsas med tilläggstjänsten

Prissättning Tilläggstjänsten är avgiftsbelagd i hemlandet. Pris förutom försändelsespecifikt porto