Skip to main content
Utan avtal

Postförskottsbrev

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Använd postförskott när du vill säkerställa att adressaten betalar en önskad avgift innan försändelsen lämnas ut.

När du skickar ett brev mot postförskott löser adressaten ut försändelsen på posten genom att betala det förskottsbelopp du har bestämt. Observera att om du utöver postförskottsbeloppet även vill debitera adressaten till exempel portot för brevet, ska detta belopp läggas till i postförskottsbeloppet.

Avsändaren betalar alltid redan vid sändning portot för försändelsen, dvs. postförskottet och transportavgiften.

  Närmare information och villkor

  Märkning och koder Försändelsen förses med specificerande uppföljningskod.

  Sändning Försändelser med tilläggstjänsten postförskott lämnas in för transport på posten, postterminal eller terminal. Posten kan även hämta försändelserna hos avsändaren som en avgiftsbelagd tjänst.

  Försändelse­uppföljning Kunden kan följa upp transporten av försändelsen i försändelseuppföljningen med hjälp av streckkoden

  Om man använder bankreferensnummer, visas det på betalningsuppgifterna. När referensnumret inte används, förmedlas betalarens namn i betalningsrörelsen.

  Mottagning Adressaten aviseras om postförskottsförsändelsen.

  Försändelser med tilläggstjänsten postförskott ges ut till adressaten eller adressatens ombud mot kvittering när försändelsens förskottssumma har betalats.

  Prissättning Försändelsespecifik tilläggsavgift som debiteras utöver transportavgiften.

  Priset för tjänsten: på nätet 5,50 € / på posten 7,00 €

  Förvaring Försändelser som inte har kunnat överlämnas till mottagaren förvaras på verksamhetsstället i 14 dygn. I ankomstavin ges information om inom vilken tid försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället. Endast en ankomstavi skickas.

  Vidaresändning från ett verksamhetsställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika verksamhetsställena.

  Innehållsbe-gränsningar Posten svarar för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerad försändelse.

  Annat att beakta Tjänsten Postförskott helt enligt SEPA Det är obligatoriskt att använda IBAN-kontonumren och BIC-koderna.

  Maximibeloppet för postförskott 2000 €