Skip to main content
Utan avtal

Express brev

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Expressbrev garanterar en snabb leverans och ger möjlighet till försändelseuppföljning. Försändelsen är framme den första eller den andra vardagen efter sändningen, även helgfria lördagar om så önskas. Kontrollera leveranstiden via leveranstidsförfrågan.

  • Lämpar sig för sändning av brådskande meddelanden, dokument och provtryck.
  • Expressbrev delas ut varje vardag, även tisdagar.
  • I de största städerna finns även möjlighet till lördagsutdelning
  • Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål
Försändelseuppföljning

Försändelsen förses med specificerande uppföljningskod. Försändelsens gång och uppgifter om överlämningen visas i försändelseuppföljningen.

Förvaring

Försändelser som inte har kunnat lämnas ut till adressaten förvaras på servicestället i 14 dygn. Av ankomstavin framgår inom vilken tid försändelsen ska hämtas ut på servicestället. Endast en ankomstavi skickas. Eftersändning från ett serviceställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika serviceställena.

Innehållsbegränsningar

Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål. Posti svarar endast för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller andra värdeföremål när de skickas som en assurerad försändelse.

Annat att beakta

Du kan kontrollera utdelningsområdena via leveranstidsförfrågan.

Sändning

Expressbrev lämnas in till transport på posten eller en postterminal. Expressbrev får inte lämnas i en brevlåda. Posten kan också hämta expressbrev hos avsändaren som en avgiftsbelagd tjänst.

Mottagning

Expressbrev delas ut till adressaterna i grundutdelningen. Om den enda adressen på ett expressbrev är en postboxadress, delas brevet ut i postbox. Om både en postboxadress och en besöksadress har antecknats på ett expressbrev, delas brevet ut till besöksadressen.

Märkning och koder

Försändelsen förses med ett adresskort för rekommenderat brev med specificerande uppföljningskod.

Maximimått

Maximimått 250 x 353 x 30 mm, minimimått 90 x 140 mm Maximivikt 2000 g

Betalningssätt

Frimärke eller serviceställen.

Se priser.

Lördagsutdelning

Expressbrev med lördagsutdelning lämnas in för transport på posten, postterminal eller terminal. Expressbrev får inte lämnas i brevlåda.

Märkning och koder Expressbrev som skall delas ut på lördag skall förses med en självhäftande etikett för lördagsutdelning och en Exprès-streckkodsetikett. Som adress på expressbrev som skall delas ut på lördag antecknas adressatens besöksadress.

Sändning Expressbrev lämnas in för transport på posten, postterminal eller terminal. Expressbrev får inte lämnas i brevlåda. Posten kan även hämta expressbrev hos avsändaren i form av avgiftsbelagd hämtningstjänst. Närmare information får du via leveranstidsförfrågan.

Försändelse­­­uppföljning Kunden kan följa transporten med försändelsens uppföljningskod.

Mottagning Expressbrev som lämnas för transport på fredag, delas ut till adressaten före klockan 14 på lördag. Om adressaten inte påträffas, delas försändelsen ut i grundutdelningen.

Prissättning Avgiften för tilläggstjänsten lördagsutdelning är ett styckepris och debiteras avsändaren utöver transportavgiften för expressbrev.

Priset för tjänsten är 12,40 €.