Betalning av mervärdesskatt och förtullning från och med 1.7.2021

Man ska förtulla och betala mervärdesskatt för alla nätinköp och tidningar från ett land utanför EU. Även gåvoförsändelser ska förtullas oberoende av deras värde. Om du inte vet vad försändelsen innehåller, fråga avsändaren.

Betala momsen i samband med inköpet i webbutiken

Betala momsen i samband med inköpet, om webbutiken erbjuder den möjligheten. Försändelsens uppgifter förmedlas direkt till Tullen och Posti från webbutiken och du behöver inte göra någonting. Kostnad 0 €.

Digital förtullning

Fungerar i OmaPosti som du kan använda antingen som app eller i webbläsaren. Du får ett meddelande i OmaPosti när du kommer att få en försändelse som du måste betala moms på och förtulla. Du kan ge Posti fullmakt att sköta ärendet för dig. Kostnad 0,90 €.

Om du ändå vill göra tulldeklarationen själv, underrätta Posti om det med den här blanketten innan försändelsen kommer till landet. Då tar Posti ut en expeditionsavgift om 2,90 €, som bl.a. täcker den manuella hanteringen av den försändelse som ska tulldeklareras och kostnaderna för lagringen.

Gör förtullningen på Tullens webbplats och betala Postis hanteringsavgift på Postis webbplats

Du får en ankomstavi när försändelsen har anlänt till Finland till ett tillfälligt lager. Gör förtullningen och betala momsen på Tullens webbplats och betala Postis hanteringsavgift 2,90 € på Postis webbplats. Gå till förtullning.