Mottagning av brev och fakturor

Mottagning av brev och fakturor

Du kan få brev och fakturor i elektroniskt format från valda avsändare till OmaPosti. Välj avsändare i OmaPostis inställningar under ”Avsändarval”. Du får ett meddelande om ankomna brev eller fakturor till din e-postadress.

Arkiv över brev och fakturor

Brev – såsom lönespecifikationer – samt fakturor sparas automatiskt i OmaPosti. Du hittar dem under ”Arkiv” i OmaPosti.

Betalning av fakturor

Betalning av fakturor går bra direkt i OmaPosti.

  1. Från bankkonto

  2. Med betalkort

  3. Med Pivo

Betalning från bankkonto

Betala direkt från ditt egna bankkonto. Varje betalning bekräftas med dina nätbankkoder.

Den första gången du betalar fakturor från ditt konto ombeds du att lägga till ett betalkonto, som du vill betala dina fakturor från. Betalningen debiteras från kontot vid betalningstillfället.

Kortbetalning

Betala fakturan med ditt eget betalkort. Vi rekommenderar att du gör din kortbetalning senast 3 dagar före förfallodagen. Du kan också kopiera fakturans streckkod och betala fakturan i din nätbank.

Betalning med Pivo

Det går att betala med Pivo i OmaPostis iOS- och Android-appar till Andelsbankens kunder som har installerat Pivo-appen på sin telefon. Pivo-betalningen debiteras från kontot vid betalningstillfället.