Mottagning av brev och fakturor

Mottagning av brev och fakturor

Du kan få brev och fakturor i elektroniskt format från valda avsändare till OmaPosti. Välj avsändare i OmaPostis inställningar under ”Avsändarval”. Du får ett meddelande om ankomna brev eller fakturor till din e-postadress.

Arkiv över brev och fakturor

Brev – såsom lönespecifikationer – samt fakturor sparas automatiskt i OmaPosti. Du hittar dem under ”Arkiv” i OmaPosti.

Betalning av fakturor

Betalning av fakturor går bra direkt i OmaPosti. Betalningssätten är många:

  1. Med betalkort

  2. Med funktionen Flytta förfallodatumet

  3. Med Pivo

Kortbetalning

Betala fakturan med ditt eget betalkort. Vi rekommenderar att du gör din kortbetalning senast 3 dagar före förfallodagen. Du kan också kopiera fakturans streckkod och betala fakturan i din nätbank.

Funktionen Flytta förfallodatum

Om du behöver flexibilitet för att betala en faktura, får du minst 30 dagar ytterligare betalningstid genom att välja ”Flytta förfallodatumet”. En ny faktura skickas till dig som du kan betala till fullo eller i delar. Om du betalar fakturan i sin helhet på en gång debiteras du endast för faktureringsavgiften 2,95 €, men inte för krediträntan.

Betalning med Pivo

Det går att betala med Pivo i OmaPostis iOS- och Android-appar till Andelsbankens kunder som har installerat Pivo-appen på sin telefon. Pivo-betalningen debiteras från kontot vid betalningstillfället.