Skip to main content
Mottagning av försändelse
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Mottagning av försändelsen

Du kan smidigt hämta din försändelse i den paketautomat eller det postkontor som du har valt. Vårt expanderande nätverk betjänar på över 2 200 serviceställen. På våra webbsidor kan du vid behov köpa förvaringstid eller hemleverans till din försändelse som en del av tjänsten försändelseuppföljning. Du kan också lätt styra dina nätinköp till ett lämpligt uthämtningsställe. I försändelseuppföljningen kan du lätt följa försändelser och kontrollera leveransläget.

Mottagning av försändelsen från en automat

Du tar enklast emot försändelser från en automat. När paketet är i automaten får du ett sms om detta.

Mottagning av försändelsen på posten

Om ditt paket levereras till posten kan du avhämta det med ankomstavin eller försändelsekoden. Den som hämtar paketet ska alltid bevisa sin identitet. Se adresser och öppettider för postkontoren.

Mottagning av skrymmande försändelser

Mata in försändelseuppföljningskoden i Postis försändelseuppföljning. Under punkten "Transporttjänster" i försändelsens uppgifter visas vilken tjänst som används.

Mottagning från utlandet och förtullning

Varuförsändelser som anländer från områden utanför EU-länderna eller specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. Försändelser som inte behöver förtullas delas ut till adressaten eller styrs till ett postkontor för hämtning.

Förvaringstider

Om adressaten inte har kunnats nås i samband med utdelningen eller försändelsen inte har hämtats på posten eller från en paketautomat, förvarar Posti försändelsen under avtalad tid.

Köp hemleverans för ditt paket

Du kan beställa hemleverans för ditt paket som har kommit till posten genom att logga in i OmaPostis via sidan Försändelseuppföljning och -styrning. Klicka på ikonen beställ hemleverans. Ikonen är synlig endast om det är möjligt att beställa hemleverans.