Paket och kort till utlandet

DestinationslandSista avsändningsdatumet
Fjärran länderons 30.11
Danmark (kort och brev)tis 5.12
Europaons 7.12
Nordentis 13.12
Baltikumtors 15.12

Världsläget och pandemisituationen, som varierar från område till område, kan påverka försändelsernas gång. Ändringar i internationella transporter och postutdelningen i adresslandet är möjliga.

Sändning av brev utomlands


Expeditionsavgift

Förtullning i OmaPosti
Förtullning av gåvor


Förtullning av dokument och tidningar


Ankomstavi
Postis speditionstjänster