Paket och kort till utlandet

DestinationslandSista avsändningsdatumet
Fjärran länderonsdag 1.12
Danmark (kort och brev)tisdag 7.12
Europaonsdag 8.12
Nordentisdag 14.12
Baltikumtorsdag 16.12

Brev med varor som skickas till länder utanför EU: kom ihåg att registrera försändelsen!

När du skickar varubrev till länder utanför EU ska du ta i beaktande att information om innehåll, avsändare och adressat ska anmälas själv både elektroniskt och med en tulldeklaration som klistras på brevet. Observera också att till exempel USA inte tar emot försändelser med bristfälliga uppgifter.

Förtullning av och behandlingsavgift för paket från länder utanför EU

När du beställer eller tar emot paket från länder utanför EU ska du observera att alla ankommande varor numera ska förtullas och mervärdesskatt ska betalas för dem i enlighet med EU:s förordning. Förtullning gäller både beställda produkter och varuförsändelser som tas emot som gåva. Om du beställer gåvor från webbutiker utanför EU ska du komma ihåg att göra det i tid så att du hinner förtulla försändelsen före julen.

Coronas inverkan på utrikes försändelser

Corona påverkar fortfarande utrikes posttrafiken i någon mån. Transporterna till största delen av världen fungerar som normalt, men fördröjningar är möjliga särskilt under julsäsongen. Skicka alltså utrikes kort och paket i god tid!

Sändning av brev utomlandsAnkomstavi

Postis behandlingsavgift
Förtullning av gåvor


Digital förtullning
Förtullningsuppdrag till PostiTransitering