Mer information om Postis utdelning

Allmänt om Postis utdelning

  • Posten delas ut under arbetsdagar (må–fr). Tidskrifter, reklamer, brev eller gratistidningar utdelas inte på tisdagar.

  • Utdelningsperioden påverkas av bland annat den daglig postmängden och väderleken samt ändringar i utdelningsrutterna.

  • Produkter som delas ut är alla brev och tidningar som är högst 25 x 40 x 3 cm stora och 2 kg tunga.

  • Om en försändelse inte är lämplig för utdelning (till exempel p.g.a. fel storlek), lämnar vi en ankomstavi för försändelsen.