Tidigutdelningstidning till hemadressen

Tjänsten Tidigutdelningstidning till hemadressen är en tilläggstjänst inom tidigutdelning som tillhandahålls konsumenter. Denna avgiftsbelagda tilläggstjänst gör det möjligt att få en tidning som delas ut i tidigutdelningen direkt hem till dörren.

Tjänsten kan erbjudas postadresser som ligger vid allmänt och året runt trafikerade vägar i kontinentala Finland. Den högsta ruttavvikelsen från den avtalade utdelningsplatsen inom Postis tidigutdelning uppgår till 2 000 meter dit och tillbaka. Tjänsten kan avtalas att gälla tills vidare eller för en viss tid. Beställningen kan annulleras inom 14 dygn efter beställningen. Prissättningen grundar sig på en öppningsavgift och en årsavgift beroende på ruttavvikelse. Se prislistan och produktvillkoren. Tjänsten är inte tillgänglig som utdelning från uthämtningsställe.

Kontrollera tillgänglighet

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.