Flyttskydd

Om till exempel dina personuppgifter blir stulna och du misstänker att du fallit offer för eller befarar att du kommer att falla offer för ofog, kan du begära flyttskydd av Posti. För skyddade postmottagare går det inte att göra adressändringar eller avbryta utdelningen så länge skyddet är aktiverat.

Kanalspecifik begränsning/Blankettspärr

Kanalspecifik begränsning (blankettspärr) är avsedd för kunder som råkat ut eller är rädda för att råka ut för ofog. Med begränsningen kan man förhindra flyttbegäran som görs på pappersblankett. Med spärren kan du endast göra adressändring i OmaPosti-tjänsten (eller flyttanmalan.fi) efter att du loggat in. Anmälningar som görs med blankett går inte igenom.

Du kan ställa in den kanalspecifika begränsningen efter att du loggat in på Postis webbplats eller i OmaPosti-applikationen.

Så här ställer du in en blankettspärr på Postis webbplats

Logga in här > Välj: Kontaktuppgifter och deras utlämning > Tjänstebeställning med pappersformulär > Välj Nej

Så här ställer du in en blankettspärr i OmaPosti-applikationen

Välj Flyttanmälan > Kontaktuppgifter och deras utlämning > Tjänstebeställning med pappersformulär > Välj Nej

Inloggad på webbplatsen kan du be om flyttskydd på följande sätt:

Logga in > Välj Flyttskydd, Feedback om Poststyrningstjänst eller Närpostlåda. Av din begäran ska framgå att du vill ha flyttskydd. Ange även ditt telefonnummer. Exempelmeddelande: ”Jag vill ha Postis flyttskydd, tfn 040 1234567.”

Flyttskydd begära skriftligen

Begäran om flyttskydd kan vara fritt formulerad, men av den ska framgå:

  • att du vill ha flyttskydd

  • personbeteckning och namn

  • telefonnummer

  • personlig underskrift

Brevet skickas till adressen:

Posti Ab Adresstjänster ”Flyttskydd" PL 777 00011 POSTI

Lyftande av flyttskydd

Du kan begära om lyftande av flyttskydd genom att logga in på sidan Mina uppgifter på Postis webbplats och fylla i en responsblankett. Lyftandet av flyttskyddet kan även göras via en fritt formulerad skriftlig anmälan som skickas till samma adress som begäran om flyttskydd.