Skip to main content
Utan avtal

Rekommenderat brev

Högst Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm, eller i form av ett rör, längd + dubbel diameter högst 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Det lönar sig att använda rekommenderat brev då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud.

  • Lämnas på posten
  • Inte pengar eller värdeföremål


Kirjatun kirjeen hinta

Kirjatun kirjeen hinta muodostuu 12,95 € perusmaksusta, sekä painon mukaan määräytyvästä ulkomaan kirjeen tai Maksikirjeen hinnasta. Kirjeen hinnan voi maksaa postimerkeillä tai postin palvelupisteissä.

Postimerkeiksi käy mitkä tahansa merkit (myös kotimaan ikimerkit) kunhan niiden yhteenlaskettu arvo kattaa painon mukaisen postimaksun sekä kirjauksen perusmaksun.