Utan avtal

Rekommenderat brev

Högst Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm, eller i form av ett rör, längd + dubbel diameter högst 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Det lönar sig att använda rekommenderat brev då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud.

  • Lämnas på posten
  • Inte pengar eller värdeföremål