Utan avtal

Maxibrev till utlandet

I ett Maxibrev kan du behändigt sända utomlands sådana dokument, föremål, varor eller trycksaker som inte ryms i ett brev av normal storlek.

  • Samtliga länder
  • Ord "Priority" på kuvertet
  • Lämna in det i servicestället