Skip to main content
Utan avtal

Maxibrev till utlandet

I ett Maxibrev kan du behändigt sända utomlands sådana dokument, föremål, varor eller trycksaker som inte ryms i ett brev av normal storlek.

  • Samtliga länder
  • Ord "Priority" på kuvertet
  • Lämna in det i servicestället

Pris på Maxibrev

Du kan betala för Maxibrev med frimärken eller på postkontor. Frimärken kan vara vilken som helst (inklusive inhemsk fixvärdemärken) så länge som deras kombinerade värde täcker porto efter vikt.

Vikt Till Europa Övriga länder
250 g8,50 €12,50 €
500 13,50 €22,50 €
1000 g19,50 €36,50 €
1500 g27,50 €49,50 €
2000 g37,50 €69,50 €