Utan avtal

Maxibrev till utlandet.

I ett Maxibrev kan du behändigt sända utomlands sådana dokument, föremål, varor eller trycksaker som inte ryms i ett brev av normal storlek.

  • Samtliga länder
  • Ord "Priority" på kuvertet
  • Lämna in det i servicestället

Pris på Maxibrev

Du kan betala för Maxibrev med frimärken eller på postkontor. Frimärken kan vara vilken som helst (inklusive inhemsk fixvärdemärken) så länge som deras kombinerade värde täcker porto efter vikt.

MaximumviktTill EuropaÖvriga länder
250 g9,40 €15,00 €
500 g15,00 €25,50 €
1000 g21,50 €42,00 €
1500 g30,50 €54,00 €
2000 g41,00 €75,00 €