Utan avtal

Exprès-brev

Högst Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm, eller i form av ett rör, längd + dubbel diameter högst 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Expressbrevet är en förmånlig brevtjänst för dokument- och smågodsförsändelser. I många länder levereras Expressbrevet till adressaten i en särskild expressutdelning.

  • Exprès-streckkodsetikett på kuvertet.
  • Lämna in det i servicestället
  • Delas ut utan kvittering av adressaten