Utan avtal

Exprès-brev

Expressbrevet är en förmånlig brevtjänst för dokument- och smågodsförsändelser. I många länder levereras Expressbrevet till adressaten i en särskild expressutdelning.

  • Exprès-streckkodsetikett på kuvertet.
  • Lämna in det i servicestället
  • Delas ut utan kvittering av adressaten