Utan avtal

Economy brev till utlandet

Högst 3 x 25 x 35 cm

Economy-tjänsten passar då du vill skicka brev förmånligare och brevet inte är brådskande.

  • Samtliga länder
  • Ordet "Economy" på kuvertet
  • Lämna den i brevlådan

Pris för brev

Brevportot kan betalas med frimärken och på postkontor. Frimärken kan vara vilken som helst (inklusive inhemsk fixvärdemärken) så länge som deras kombinerade värde täcker porto efter vikt.

MaximiviktEuropa PriorityEuropa EconomyÖvriga länder PriorityÖvriga länder Economy
20 g2,05 €1,95 €2,05 €1,95 €
50 g2,95 €2,65 €4,10 €3,25 €
100 g4,10 €3,90 €8,20 €4,40 €
250 g6,15 €5,85 €14,35 €7,80 €
500 g10,25 €9,75 €24,60 €13,65 €
1000 g18,45 €13,65 €38,95 €19,50 €
2000 g30,75 €29,25 €69,70 €39,00 €