Utan avtal

Utrikes assurerad försändelse

Högst Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm, eller i form av ett rör, längd + dubbel diameter högst 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Pengar, värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar och andra värdeföremål ska skickas som assurerade försändelser och då behandlas de i en speciell säkerhetshantering. Försäkringen ersätter verklig och påvisad skada högst till försändelsens assuransvärde.

  • Transporteras med hastigheten för Priority-brev
  • Lämnas på posten