Föreslå en stämpel

Berätta oss vem eller vad som skulle förtjäna sitt eget frimärke och motivera varför du tycker så. Lämna ditt förslag med denna blankett. Alla idéer är välkomna!

Vi önskar att de föreslagna frimärkstemana väcker intresse även hos många andra finländare. För jubileumsår förutsätter vi i allmänhet fulla hundra år. Vi försöker undvika att upprepa samma teman på frimärken. Bekanta dig med redan utgivna frimärken och se till att teman du tänker föreslå inte redan finns bland de frimärken som givits ut under de senaste åren. Vi ger inte heller ut partipolitiska frimärken. På Postmuseets sidor hittar du frimärksteman som redan har getts ut. Godkända frimärksförslag utgör basen för frimärksskörden under de kommande åren. Det tar tid att designa och trycka ett frimärke. Skicka gärna in ditt förslag redan två år före den tidpunkt du önskar att frimärket ska ges ut. Vi går igenom alla förslag och sparar föreslagna teman i vår idébank. Du får ett skriftligt svar om din idé godkänns för publicering. Om du vill bifoga bilder eller annat material ska du skicka in ditt förslag med bilagor per post. Du ska inte skicka originalbilder, vi returnerar inte bilagor. Adressen är: POSTI Frimärksförslag PB 7 00011 POSTI Fyll i blanketten nedan omsorgsfullt. Vi använder inte dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Det betalas ingen ersättning för frimärksförslag. Du kan låta tillverka ett personligt frimärke av dina egna bilder i vår Personligt frimärke-tjänst. Läs mer om Personligt frimärke-tjänsten .

0/500
0/500

Uppgifter

Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
Skicka in formuläret

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.