Utan avtal

Brev med mottagningsbevis

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Man kan använda brev med mottagningsbevis då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud.