Utan avtal

Brev med mottagningsbevis

Högst 3 x 25 x 35 cm

Man kan använda brev med mottagningsbevis då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud.