Skip to main content
Postnummer i Finland
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Postnummer i Finland

Finland är indelat i postnummerområden, där varje postnummer täcker ett enhetligt geografiskt område. Företag som får mycket post kan använda ett eget postnummer, som består av siffror och företagets namn.

Postnumret är en kod bestående av fem siffror som skrivs framför adressortens namn (t.ex. 00100 HELSINGFORS). Koden styr postgången, från avsändaren via postsorteringen och -utdelningen till adressaten. Användningen av postnummer och rätt adress säkerställer en smidig service utan fördröjningar.

De två första siffrorna i postnumret fastställer inom vilket postnummerområde orten är belägen. Postnumrets tre sista siffror anger till vilket adresspostkontor inom ett visst postnummerområde försändelsen är på väg. Utöver nummerbeteckningen används i adresserna även adressortens namn.

Postnummerområdesgränserna är inte desamma som kommungränserna, och samma postnummer kan täcka delar av två eller flera kommuner. Likaså kan det inom samma kommuns område finnas flera olika adressortsnamn.

Dessa företagspostnummer är inte bundna till ett visst område eller en viss adressort.

Postnumret, som infördes i Finland på 1970-talet, är i dag till nytta även till exempel när statistik som grundar sig på geografisk indelning, marknadsundersökningar, -beräkningar, -planer o.s.v. görs upp.

Postnumret används i främsta hand för sortering och styrning av försändelser. I Finland finns för närvarande ca 3 100 gällande postnummer. Nästan varje månad sker det någon ändring i ett postnummer eller ett namn på en adressort.

Ändringsbehov gällande ett postnummer eller postnummerområdes namn kan framföras av invånare, boende- och byaföreningar eller kommuner. Förslag om grundande av ett nytt postnummerområde eller slopande av ett gammalt eller ändring av postnummerområdesgränser kan också lämnas till Posti Group Abp. Posti svarar för uppdateringen av postnummer, behandlingen av postnummerändringar och beslutsfattandet.

En postnummerändring kan gälla en adressorts namn, ett postnummerområdes gränser, grundande av ett nytt eller indragning av ett gammalt postnummer. I ändringsförslaget ska nödvändigheten av ändringen inklusive motiveringar anges. Utgångspunkten är att ändringen inte försämrar verksamhetsförutsättningarna, gör posttransporterna långsammare eller sänker kvaliteten.

Innan en ändring verkställs utreds dess effekter på postgången, områdets invånare och företag.

Kommunen ansvarar för adressnamnen och för namngivningen på sitt område. Privatpersoner, invånar- och byaföreningar lämnar ändringsförslag gällande adressort eller postnummer till kommunen. Om kommunen anser att namnändringen är befogad utreder kommunen invånarnas åsikt gällande ändringen och ber om ett utlåtande om det föreslagna namnet och dess stavning av Forskningscentralen för de inhemska språken. Även kommunen själv kan föreslå en adressnamnsändring.

Kommunen lämnar ett skriftligt ändringsförslag till Posti. Posti genomför ändringen i samarbete med kommunen om ändringen är genomförbar, kommunstyrelsen har fattat ett beslut i ärendet och invånarnas åsikter samt utlåtandet från Forskningscentralen för de inhemska språken har beaktats.

Posti ansvarar för verkställandet av ändringen och informerar kommunen om beslutet. Posti samarbetar med kommunen då områdets invånare och företag samt lokalmedia ska informeras om ändringen. Minst tre månader reserveras för ändringens ikraftträdande. För säkerställandet av leveransen av postförsändelser ska invånarna meddela sin ändrade adress till de avsändare som man får post av.

Postnummerändring

Posti ansvarar för uppdateringar och ändringar av postnummer. Kommunen kan på eget eller invånarnas initiativ även föreslå en ändring av postnummer eller av postnummerområdesgränser. Ändringsförslaget lämnas till Posti skriftligen. Om ändringen kan genomföras, planerar Posti ändringen i samarbete med kommunen. Vid behov gör Posti en kundenkät på det berörda området.

Posti kan även föreslå att ett nytt postnummer grundas, att ett postnummerområdes gränser ändras eller att ett gammalt nummer dras in, om det säkerställer postgången. Vid behov gör Posti en kundenkät på det berörda området. Enkätresultatet är inte bindande.

Posti meddelar kunderna, kommunen och lokalmedia om en postnummerändring som ska genomföras. Posti meddelar även Befolkningsregistercentralen/magistraten om en ändring.

Skriftligt förslag av förändring adresseras till Postis produktion:

osoitteet@posti.com

eller

Posti Oy Postinumeron muutosesitys PL 10 (Postintaival 7 A) 00011 POSTI

Senaste postnummerändringar

Ändringar i postnummer 4.5.2020

OsoiteUusi postinumeroVanha postinumero
Marsupolku 201450 VANTAA01480 VANTAA
Munkkionkuja 1, 2, 6, 720520 TURKU (från 18.05.2020)20610 TURKU
Kokkopurontie 134, 224, 27074300 SONKAJÄRVI74360 SONKAKOSKI
Kapolehdontie 5774300 SONKAJÄRVI74360 SONKAKOSKI
Jyrkäntie 34374300 SONKAJÄRVI74360 SONKAKOSKI
Lehtomäentie 16474300 SONKAJÄRVI74360 SONKAKOSKI
Löytölänmäentie 8, 20, 84, 362, 39374300 SONKAJÄRVI74360 SONKAKOSKI
Hankamäentie 19274300 SONKAJÄRVI74380 JYRKKÄ
Jyrkäntie 17, 4174360 SONKAKOSKI74380 JYRKKÄ
Talvirannantie 59, 83, 99, 103, 111, 127, 15171360 LITMANIEMI71310 VEHMERSALMI

Ändringar i postnummer 1.1.2020

AddressNew postnumberOld postnumber
Metsäläntie 2b – 8b00240 HELSINKI00620 HELSINKI

Ändringar i postnummer 1.10.2019

Följanden adress med postnummer 38490 HAUKIJÄRVI flyttas till postnummer 38460 SASTAMALA 1.10.2019:

AddressNew postnumberOld postnumber
Uus-Pukarantie 280, 291, 308, 318, 320, 346, 348, 350, 623, 626, 654, 658, 704, 706, 722, 74638460 SASTAMALA38490 HAUKIJÄRVI
Ojaniementie 19, 38, 89, 9138460 SASTAMALA38490 HAUKIJÄRVI
Mustajärventie 35338460 SASTAMALA38490 HAUKIJÄRVI
Också:
Mustajärventie 10239180 HERTTUALA38460 SASTAMALA

Följande adresser flyttas till ny postnummer 1.9.2019

Adress nummerNya postnummerGamla postnummer
Aholantie 11, 34, 82, 88a,106, 136a, 136b7240071775
Ahvenisentie 71,1737240071775
Harakanniementie 58, 787240071775
Huikarintie 2817240071775
Jylängintie 83a,111a,111b,117,139,146,241,242,7240071775
269a,269b,269c,273,273a,500,581,7107240071775
Karsikontie 8,71,967240071775
Löytynmyllyntie 248a,248b,256,270,374,430a,430b,430d7240071775
Maaningantie 1143a,1143b,1143c,1308a7240071775
Patamäentie 4047240071775
Perimäentie 157,331,3377240071775
Saarisjoentie 110,112,204,228,2957240071775

Följande adresser flyttas till annat postnummer 01.05.2019

AdressNya PostnummerGamla Postnummer
Avellanintie 242957028100
Kellahden kylätie 163-265, 56-2502957028100
Kellahden rantatie 23-489, 108a-6142957028100
Kellahdentie 337-877, 500-8282957028100
Kielokorventie 1-71, 142957028100
Kujanvarrentie 5-75, 6-102957028100
Lappoontie 101-187, 2242957028100
Lehtirannantie 192957028100
Mansilantie 55, 242957028100
Peltosentie 29-672957028100
Sillankorvantie 13-31 2957028100
Simulantie 17-35, 26-442957028100
Sinivuokontie 702957028100
Teelperintie 5-6a, 46-662957028100
Vaittiniementie 21-115, 2-982957028100
Veikkolanraitti 35, 14-622957028100
Viertolantie 192957028100
Hyvelänraitti 197-225, 198-2362820028100
Isorinteentie 5-272820028100

Följande adresser flyttas till annat postnummer 01.01.2019

AdressNya PostnummerGamla Postnummer
Mäntyrinne 2, 8 ja 15 0551005400
Nykiöntie 10, 15, 16, 22,23,28, 36, 48, 50 ja 840551005400
Nykiönkaarre 60551005400
Uudenkyläntie 5300551005400

Följande adresser flyttas till andra postnummer 01.01.2019

AdressNya PostnummerGamla Postnummer
Aittapurontie 1-108026080910
Iiksenjoentie 2-278026080230 ja 80910
Ilomantsintie 407a, 407b8026080910
Kontrontie 4-108026080910
Kulhontie 43-1428026080260 ja 80910
Multimäentie 2-88026080910
Purolantie 2-348026080260 ja 80910
Utran Kanava 3-58026080910

Följande postnummer ortnamn ändras 01.01.2019

Nya postnummerGamla postnummer
07230 Askola07230 Monninkylä
07510 Askola07510 Vakkola
07530 Askola07530 Onkimaa
07580 Askola07580 Tiilää
07590 Askola07590 Huuvari
07680 Askola07680 Juormaankylä

Fr.o.m. 18.05.2018

Postnummer 97770 Petäjäjärvi kommer att avskaffas. Adresserna i det kommer att flyttas till postnummer 97700 Ranua.

AdressNya postnummerGamla postnummer
Särkiniementie 29770097770
Syötteentie 84 9770097770
Syötteentie 83 9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 389770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 27 B9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 27 A9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 239770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 17a9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 109770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 79770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 5a 9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 5b 9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 2 9770097770
Syötteentie 909770097770

Fr.o.m. 02.07.2018

Följande adresser flyttas från 64100 Kristinestad till 64460 Härkmeri, 64300 Lappfjärd och 64440 Ömossa

AcressnummerGamla postnummerNya postnummer
Vuoripolku286410064460
Pohjoispääntie146410064460
Pohjoispääntie176410064460
Pohjoispääntie286410064460
Pohjoispääntie386410064460
Pohjoispääntie616410064460
Pohjoispääntie766410064460
Pohjoispääntie956410064460
Pohjoispääntie1036410064460
Sandvikintie1806410064460
Sandvikintie5786410064440
Sandvikintie6006410064440
Sandvikintie6066410064440
Uttermossantie2586410064460
Uttermossantie2606410064460
Uttermossantie2746410064460
Uttermossantie2796410064460
Uttermossantie2816410064460
Uttermossantie2846410064460
Uttermossantie2856410064460
Uttermossantie2976410064460
Uttermossantie3226410064460
Uttermossantie3466410064460
Uttermossantie3476410064460
Uttermossantie3596410064460
Uttermossantie3606410064460
Uttermossantie3746410064460
Uttermossantie3806410064460
Uttermossantie3846410064460
Uttermossantie4106410064460
Uttermossantie4206410064460
Uttermossantie4506410064460
Uttermossantie4766410064460
Uttermossantie4806410064460
Uttermossantie4976410064460
Uttermossantie5066410064460
Uttermossantie5086410064460
Uttermossantie5136410064460
Uttermossantie5246410064460
Uttermossantie5506410064460
Uttermossantie5566410064460
Uttermossantie5576410064460
Uttermossantie5586410064460
Vikbäckintie636410064300
Vikbäckintie656410064300
Vikbäckintie756410064300
Vikbäckintie1056410064300
Vikbäckintie1786410064300
Vikbäckintie2136410064300
Vikbäckintie2336410064300
Härkmerentie286410064300
Härkmerentie346410064300
Härkmerentie826410064300